نظام مناسب ارزیابی عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی (ملاک ها و رویه ها)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پژوهشی سازمان سنجش آموزش کشور

2 عضو هیئت علمی سازمان سنجش آموزش کشور

3 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

ارزیابی عملکرد اعضای هیئت علمی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و دامنه این اهمیت تا آنجا پیش می رود که خود به عنوان زیر نظامی از نظام کلان ارزیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت در آموزش عالی محسوب می شود، اما به رغم اهمیت ارزیابی اعضای هیئت علمی و وجود سیستمی جامع در نظام های دانشگاهی جهان، در نظام آموزش عالی ایران تمرکز این فرایند بر نظرخواهی از دانشجویان درباره کیفیت تدریس اعضای هیئت علمی استوار است که بنابر نتایج تحقیقات انجام شده از اعتبار لازم و کافی برخوردار نیست و نیازمند بازنگری است؛ بنابراین، در پژوهش حاضر، نظام ارزیابی عملکرد اعضای هیئت علمی در دانشگاه های جهان برای تبیین ملاک ها و رویه های مناسب ارزیابی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. در نتیجه، این تحقیق ملاک های مناسب ارزیابی بر اساس وظایف اصلی اعضای هیئت علمی در نظام دانشگاهی یعنی آموزش، پژوهش و عرضه خدمات تخصصی مشخص شده و تلفیق روش های خود ارزیابی، ارزیابی به وسیله مدیر گروه، ارزیابی همکاران و ارزیابی از طریق دانشجویان (با تعیین اینکه هر روش مناسب قضاوت درباره کدام ملاک است) به عنوان روش مناسب ارزیابی عملکرد اعضای هیئت علمی تعیین شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proper Performance evaluation system of faculty members (criteria and procedures)

نویسندگان [English]

  • Fakhte Es'haghi 1
  • Reza Mohammadi 2
  • Kourush Parand 3
1
2
3