اشتغال و بیکاری دانش آموختگان زن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

چکیده

زنان، موتور محرکه مهمی برای رشد و توسعه هستند و پرورش سرمایه انسانی آنها بسیار با اهمیت است . زنان، به ویژه در ده سال اخیر تمام سالهای عقب بودن از تحصیلات عالی را یکباره جبران کرده اند. یک دلیل این امر، این است که موفقیت شغلی و حرف های زنان در گرو کسب تجربیات تحصیلی است؛ همچنین فرض بر این است که برخورداری زنان از آموزش عالی به مشارکت بیشتر آنان در بازار کار کمک می کند. یافته‌های مقاله حاضر نشان می دهد که سهم زنان از کل شاغلان دانش آموخته کشور در سال ۱۳۸۵ معادل ۳۱ درصد و سهم مردان ۶۹ درصد است؛ به عبارت دیگر، با وجودی که زنان و مردان سهم متعادلی درتعداد فارغ التحصیلان دارند (حدود 50-50) اما زنان دانش آموخته، در یافتن شغل با موانع بیشتری نسبت به مردان مواجه اند؛ به علاوه ، از مجموع 373 هزار بیکار دانشآموخته آموزش عالی سال ۱۳۸۵ کشور، 8/54 درصد از زنان و 2/45 درصد را مردان تشکیل می‌دهند. نرخ بیکاری دانش آموختگان در سال ۱۳۸۵ نیز در حد1/10درصد بوده است. با این ویژگی که این نرخ برای مردان 9/6 و برای زنان دانش‌آموخته 4/2 برابر بالاتر از این و برابر با 7/16 درصد است. همچنین، تغییر و تحولات ساختاری پدیدآمده در اقتصاد و در کیفیت نیروی کار به ویژه زنان، آن چنان که باید تفاوتی در گرایش‌های بازار کار نسبت به جذب و به کارگیری زنان به وجود نیاورده است . با وجود آنکه ترکیب و کیفیت زنان متقاضی کار ، به خاطر نیل به آموز شهای سطوح برتر، به طور چشمگیری متحول شده اما این عامل نیز نتوانسته است، در روند راهیابی آنان به مشاغل دگرگونی معناداری ایجاد کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Employment and Unemployment among Iranian Women Graduates

نویسندگان [English]

  • Ahmadreza Roshan
  • Maryam Hosseini Lorgani
چکیده [English]

Women are one of the essential factors for development and because of this, improving their human capital is important. In the recent decade, many women could upgrade their education and access higher education (HE). In general, when women improve their education, they can get more skills and find more and better jobs in labor market. The results of this article show that in 2006, women’s share in entire graduate employees is 31% and men’s share is 69%. In addition, ۸.٥٤% of 373000 unemployed graduates are women and ۲.٤٥% of them are men. In addition, the unemployment of educated people, in 2006, is 10.1%. This rate for men is 6.9% and for women is 16.7%. In spite of the economic changes and expanding, and the increasing quality of the women labor force, there is no tendency for increasing the women engagement in labor market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • women graduates
  • employment
  • Unemployment
  • Higher Education
  • labor market83