الگوی کاربردی هدایت راهبردی نظام اطلاعات دانشگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شیراز

2 دانشیار دانشگاه امام حسین

چکیده

در شرایط پویا و پیچیده کنونی ، محیط و سیستم های دانشگاهی، اطلاعات صحیح و به موقع، نقشی اساسی و ارزشی راهبردی در کیفیت تصمیم گیری و اقدام و موفقیت دانشگاه در بهسازی و توسعه پویای خود و در نتیجه تضمین اثربخشی و سلامت سازمانی آن دارد؛ بنابراین، اتخاذ رویکرد راهبردی در قبال آن ضرورت می یابد . در این مقاله، پس از بیان مختصر نقش و اهمیت اطلاعات در توسعه دانشگاه و ماهیت راهبردی مدیریت نظام اطلاعات در این زمینه، الگویی کاربردی برای هدایت راهبردی نظام اطلاعات دانشگاه مشتمل بر سه بخش اصلی (تعیین مطلوبیت های راهبردی اساسی، تحلیل راهبردی و راه یابی راهبرد ی) و نُه گام عملی ارائه شده است . در نهایت به برخی الزامات استقرار و تحقق مطلوب آن در دانشگاه اشاره شده است. الگوی مذکور در مورد سایر نظام های کارکردی(ماموریت محور) دانشگاه قابل استفاده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Applied Model for the Strategic Leading of Information System in Universities

نویسندگان [English]

  • Ja'afar Torkzadeh 1
  • Ali Mohammad Ahmadvand 2
چکیده [English]

The right and timely information has a strategic role in decisionmaking, action, and success of a university toward selfdevelopment, and the guarantee of its effectiveness and organizational health. In this article, after an introduction to the important role of information in university development, and strategic essence of its management, the strategic leading model (SLM) was introduced for strategic managing of university information system. SLM consists of three main sections (i.e. determining strategic desirability, strategic analysis, and strategic Path Finding) and nine practical steps. Finally, some directions for its establishment and achievement in university were provided. SLM is applicable to other functional systems in university too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • University
  • information system
  • Strategic Management
  • strategic leading model (SLM)