نگارش علمی در آموزش عالی: نگاهی به فرایند داوری مقالات علمی پژوهشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تربیت معلم تهران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران

3 کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی

چکیده

این مقاله به بررسی فرایند شکل‌گیری نشریات علمی – پژوهشی، روند داوری مقاله‌ها، شرایط انتخاب داور برای مقاله ها و انواع مجله‌های علمی می‌پردازد. تعداد مقاله‌های تک نفره در سال‌های اخیر کاهش یافته و به نوعی کیفیت مقاله‌ها و نشریات، درجه و امتیاز آنها برای دانشگاهیان و پژوهشگران حائز اهمیت شده است. داوری مقاله‌ها در نشریات علمی پژوهشی برای نویسندگان، فرایندی است توأم با خوشحالی و نگرانی. پذیرش مقاله در نشریات علمی- پژوهشی نشانگر آن است که جامعه علمی، ایده‌های نویسنده را مورد پذیرش قرار داده است و رد آن از طرف جامعه علمی موجب ناکامی و گاه سوء تفاهم می‌شود. مقاله‌هایی که داوری می‌شوند به ندرت در مرحله اول از سوی داوران پذیرش می‌شوند. پیشنهاد اصلاحات کلی، جزیی و بررسی مجدد آنها از سوی داوران و یا عدم پذیرش مقاله، وجوه محتمل داوری مقالات است. این مقاله تلاشی است برای بهبود فرایند داوری و کمک به نویسندگان و پژوهشگران جوان در انتخاب مجله‌های علمی برای انتشار یافته‌های پژوهشی‌شان.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scientific Writing in Higher Education: Looking at the Examination Process of Academic Journals

نویسندگان [English]

  • Mohammad Attaran 1
  • Ali Akbar Sangari 2
  • Akram Dehbashi 3
چکیده [English]

The present article studies the formation process of academic journals, mechanism of examination of articles, criteria for selection of readers and kinds of scientific journals. The number of singleauthor papers has decreased during the recent years and the quality of a paper and ranking of a journal have gained more importance for
researchers. Examination of papers in academic journals is a process with mixed feelings of joy and concern for researchers. Acceptance of a paper by a journal proves that the academic community has approved the ideas of the author. On the other hand, rejection of a paper may at times result in failure and mutual misunderstanding. The readers rarely accept submitted papers in the first examination. Minor or major revisions, reexamination of the paper and ultimate rejection are contingencies for a submitted academic paper. The present paper is an effort to improve the examination process and help young academicians in the selection of academic journals to publish the findings of their studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • journal
  • academic
  • examination
  • Evaluation