ارائه الگوی برنامه ریزی استراتژیک برای نظام آموزش عالی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده

نظام آموزش عالی ایران همانند دیگر سازمان‌های امروزی باید از دستاوردهای نوین دانش مدیریت، از جمله برنامه‌ریزی راهبردی بهره جوید و طراحی، تدوین و اجرای چنین برنامه‌ای را به عنوان اولویتی اجتناب‌ناپذیر، مورد توجه قرار دهد. هدف از این اثر، ارایۀ الگویی از برنامۀ راهبردی است که بتواند به طور علمی و عملی و البته به سهولت در سطوح مختلف نظام آموزش عالی ایران از وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری گرفته تا تمامی سازمان‌ها و مراکز آموزش عالی مربوط به کار گرفته شود و مکانیزم مدیریتی این نظام را متحول ساخته و توسعه دهد. نتیجۀ طراحی و اجرای یک برنامۀ راهبردی علمی در نظام آموزش‌عالی کشور تأثیر بارز و سازنده‌ای بر ارکان مدیریت آن باقی می‌گذارد و موجب پویایی و تعالی آن و تسریع تحقق اهداف و آرمان‌های توسعۀ ملی در این بخش میشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model of Strategic Planning for Iran Higher Education System

نویسنده [English]

  • Seyed Jamaloldin Tabibi
چکیده [English]

Like other modern organizations, higher education system of Iran must benefit from new knowledge of management, particularly strategic planning. Designing, compiling and implementing such a plan should be considered as a special priority. The objective of this article is to design a model of strategic planning which can be used, scientifically and practically at all levels of Iran higher education system from the Ministry of Science, Research and Technology to all other higher educational organizations and centers. Such a planning can change the managerial mechanism of the system and finally develop it. Designing and implementing a scientific strategic planning in the higher education system of the country can affect significantly and constructively all managerial aspects of the system. This also causes vitality, improvement and development of the system, and acceleration in achieving ideals and goals of national development in this section.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic planning
  • Ministry of Science
  • Research and Technology
  • Iran higher education system