تولید علمی ایران در آینه علم سنجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی و معاون مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه زابل

چکیده

مقاله حاضر، با استفاده از آمارهای پایگاه مؤسسه اطلاعات علمی به بررسی و تجزیه و تحلیل وضعیت تولیدات علمی پژوهشگران ایران طی سالهای 2000 تا 2009 با استفاده از پرداخته است. اطلاعات و (ISI) شاخص‌های علم‌سنجی پایگاه مؤسسه اطلاعات علمی یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که پژوهشگران ایرانی طی دوره ده‌ ساله مورد بررسی، ،SCIE در مجموع 65091 تولید علمی داشته‌اند که از این تعداد 63928 عنوان در بخش نمایه شده است. A&HCI و تعداد 191 عنوان در بخش SSCI تعداد 2561 عنوان در بخش اکثر تولیدات علمی ایران طی بازه زمانی مورد بررسی در قالب مقاله و به زبان انگلیسی بوده است. دانشگاه تهران با 7446 عنوان در رده اول و دانشگاههای علوم پزشکی تهران، دانشگاه ، آزاد اسلامی، دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تربیت مدرس به ترتیب با 4235 ،5180، 4287 و 4096 عنوان تولید علمی در رده‌های دوم تا پنجم قرار دارند. گروه موضوعی شیمی میان‌رشته‌ای و شیمی آلی، گروه‌های موضوعی برتر ایران طی دوره زمانی مورد بررسی بوده و به ترتیب با 4212 و 2653 عنوان تولید علمی در رده اول و دوم گروه‌های موضوعی ایران
با 651 عنوان در رده نخست Asian Journal of Chemistry جای گرفته‌اند. نشریه
Iranian Polymer نشریات منتشرکننده تولیدات علمی ایران قرار گرفته است. نشریه ایرانی به ترتیب با 451 و 317 Iranian Journal of Science and Technology و Journal عنوان در رده‌های 5 و 10 نشریات منتشر کننده تولیدات علمی ایران قرار گرفتهاند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iranian Scientific Products from a Scientometric Perspective

نویسنده [English]

  • Esmael Vaziri
چکیده [English]

This study used ISI databases in order to review and analyze the condition of scientific products of Iranians during the years 2000- 2009. This investigation was based on scientometric indicators of ISI. The results showed that from 2000 to 2009, Iranian scientists have indexed 65091 papers in the ISI Web of Science. During this
period, 63928 out of 65091 papers were indexed in SCIE, 2561 papers in SSCI and 191 papers in A&HCI. Most of the papers were in English and in article format. Tehran University with 7446 papers is in the first place. Tehran University of Medical Sciences, Islamic Azad University, Sharif University of Technology and Tarbiat Modares University with, 5180, 4235, 4287 and 4096 papers respectively are in the 2nd to 5th places. Most of Iran scientific products (4212 papers) are indexed in the "Multidisciplinary Chemistry" subject category and 2653 papers were indexed in "Organic Chemistry" as the 2nd place among other subject categories. Asian Journal of Chemistry has published 651 papers of Iranian scientists and is in the first place among other journals publishing Iranian scientific products. Iranian Journal of Polymer Science and Iranian Journal of Science and Technology with 451 and 317 papers respectively are in the 5th and 10th places among other journals publishing Iranian scientific products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • scientometric
  • ISI
  • Iranian universities
  • scientific product
  • SCIE
  • SSCI
  • A&HCI