تأملی بر چشم‌انداز دانشگاه‌های مطرح دنیا: مقایسه تطبیقی 50 دانشگاه برتر دنیا بر اساس رتبه‌بندی تایمز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی؛ دانشگاه خوارزمی

2 دانشیار دانشگاه خوارزمی

چکیده

سازمان‌های امروزی، ازجمله دانشگاه‌ها برای رویارویی با تحولات عصر کنونی به برنامه‌ریزی راهبردی و شناخت تحولات محیطی نیاز دارند. هدف از اجرای این پژوهش، شناسایی مؤلفه‌های کلیدی در چشم‌انداز دانشگاه‌های برتر دنیا به‌عنوان ابزاری برای شناسایی جهت‌گیری‌های آینده آنها بود. روش اجرای این پژوهش، بررسی اسنادی بود. جامعه آماری، همه 980 دانشگاه برتری است که در رتبه‌بندی جهانی تایمز قرار دارند و نمونه پژوهش، 50 دانشگاه برتر در این رتبه‌بندی است که به‌صورت هدفمند انتخاب شده‌اند. پس از بررسی وب‌سایت‌ این دانشگاه‌ها داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار تحلیل محتوای کیفی QSR NVIVO.V10 طبقه‌بندی و کدبندی شدند. نتایج به دست آمده، نشان می­دهد که مؤلفه‌های اصلی در چشم‌انداز دانشگاه‌های برتر جهان شامل: تأکید بر تدریس، تأکید بر پژوهش، افزایش خلاقیت، پرورش افراد، آزادی علمی، پیشرفت جامعه مبنی بر دانش، ایجاد جامعه‌ای از یادگیرندگان، ساخت جهانی بهتر، توسعه رهبران و تبدیل شدن به دانشگاهی الگوست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review on the Visions of the World's Top Universities: Comparative Comparison of the World’s Top 50 Universities Based on the Times Rankings

نویسندگان [English]

  • Atiye Seyedreza 1
  • HasanReza Zeinabadi 2
چکیده [English]

Nowadays, organizations especially universities require strategic planning and identification of environmental changes in order to meet the challenges of current era. The purpose of this study was to identify key components in the vision of the world’s top universities as a means of identifying their future orientations. This research was done in a documentary method. The statistical population was composed of all world’s top universities included in the Times Ranking (N=980) and the research sample included world’s 50 top universities (chosen through purposive sampling method). After reviewing the websites of these universities, it was attempted to categorize and codify the data using QSR NVIVO.V (Version. 10). The results showed that the key components in the visions of the world's top universities included: developing teaching, improving research, enhancing creativity, fostering skillful individuals, fostering academic freedom, nourishing knowledge-based society, building a community of learners, constructing a better world, educating leaders and becoming a model university.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic planning
  • universities
  • Times Ranking

آراسته، حمیدرضا (1383). فلسفه‌های آموزش عالی. دایره‌المعارف آموزش عالی. تهران: بنیاد دانشنامه نگاری ایران، صص 676-683.

جاودانی، حمید؛ سیدرضا، عطیه و پورمحمدی، مینا (1394). جامعه دانش، جامعه اطلاعاتی. تهران: بنیاد دانشنامه نگاری ایران.

زابلی، روح‌الله (1396). کارگاه آموزشی نرم‌افزار کیفی Maxqda. [یادداشت‌برداری کلاسی]. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک).

ودادی، احمد؛ طهماسبی، رضا و موسوی، سید محمدمهدی (1388). رهبری بصیر: اهمیت چشم‌انداز سازمانی. مدیریت فرهنگ سازمانی، 7 (20)، 139 – 169.

هولستی، ال. آر. (1969). تحلیل محتوا در علوم اجتماعی و انسانی؛ ترجمه نادر سالارزاده امیری. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

هومن، عباس (1393). راهنمای عملی تحلیل محتوا. تهران: مبتکران.

 

Australia national university mission statement and vision (2017). From: https://www.universitiesaustralia.edu.au/About-Us/Vision---Mission#.WSG6qeuGMdU

California Institute of Technology mission (2017). From: http://www.caltech.edu/content/mission-statement

California Institute of Technology vision (2017). From: https://www.caltechefcu.org/home/about/vision

Cambridge university mission statement and vision (2017). From: http://www.educ.cam.ac.uk/centres/archive/cce/vision/

Carnegie Mellon University mission statement and vision (2017). From: http://www.cmu.edu/about/mission.html

Chicago university mission statement (2017). From: http://www.uchicago.edu/about/

Chicago University vision (2017). From: http://www.uchicago.edu/about/

Cornell mission statement (2017). From: https://www.cornell.edu/about/mission.cfm

Cornell vision (2017). From: https://www.cornell.edu/about/mission.cfm

Duke mission statement and vision (2017). From: https://studentaffairs.duke.edu/cma/about-us/our-vision-statement

École Polytechnique Fédérale de Lausanne mission statement and vision (2011).development plan 2012-2016. Switzerland

Edinburgh university mission statement and vision (2017). From: http://www.ed.ac.uk/student-recruitment/about/mission-vision-values

Geo-JaJa, M. A.; Aayne, S. J.; Allam, P. R. & Baum D. R. (2009). Gender equity and women empowerment in Africa: The education and economic globalization nexus. In J. Zajda & K. Freeman (Eds.),Globalization, comparative education and policy research (Vol. 12، pp. 97-121) New York: Springer.

Georgia Institute of Technology mission statement and vision (2017). From: http://factbook.gatech.edu/general-information/gt-visionmission-statements/

Grewala, Rajdeep; Deardena, James A. & Lliliena, Gary L. (2014). The University Rankings Game: Modeling the Competition among Universities for Ranking. The Atlantic Monthly: 237-232.

Harvard university mission and vision (2017). From: https://college.harvard.edu/about/mission-and-vision

Heidelberg university mission statement and vision (2017). From: http://www.uni-heidelberg.de/diversity/leitbild_en.html

Hong Kong University of science and technology mission and vision (2017). From: http://www.ust.hk/about-hkust/hkust-at-a-glance/mission-vision/

Horstschraer, Julia (2012).University rankings in action: the importance of rankings and excellence competition for university choice of high –ability students. Economics of Education Review, (31), 1162-1176.

Imperial College of London mission statement (2017). From: http://www.imperial.ac.uk/strategy/developing-this-strategy/strategy2014/mission/

Imperial College of London vision (2017). From: http://www.imperial.ac.uk/strategy/developing-this-strategy/strategy2014

John Hopkins university mission statement (2017). From: https://www.jhu.edu/about/history/

John Hopkins University vision (2017). From: https://www.jhu.edu/about/history/

Karolinska Institute mission statement and vision (2017). From: http://ki.se/sites/default/files/strategi_eng.pdf.

KU Leuven mission statement and vision (2017). From: https://www.kuleuven.be/about/mission_statement

LMU Munich mission statement and vision (2017). From: http://www.nicebread.de/open-science-hiring-practices/

London School of Economics and Political Science mission statement and vision (2017). From: http://www.lse.ac.uk/businessAndConsultancy/LSEEnterprise/about/values.aspx

Marginson, Simon (2007). University mission and identity for a post post-public era. Higher Education Research & Development, 26 (1), 117–131.

McGill University mission statement (2017). From: https://www.mcgill.ca/secretariat/mission

McGill University vision (2017). From: https://www.mcgill.ca/research/about/office-vp/mission

Medvedeva, Tatyana A. (2015).University education: the challenges of 21th century. International Conference on Research Paradigms Transformation in Social Sciences 2014. Social & Behavioral Sciences, 166, 422 – 426.

Melbourne university mission statement and vision (2017). From: http://about.unimelb.edu.au/strategy-and-leadership

Michigan mission statement and vision (2017). From: http://www.accreditation.umich.edu/mission/

MIT mission statement and vision (2017). From: http://web.mit.edu/mission.html

Munich technical college mission statement (2017). From: https://www.tum.de/en/about-tum/our-university/mission-statement/

Munich technical college vision (2017). From: https://www.wi.tum.de/about/

NewYork university mission statement and vision (2017). From: http://catalog.oswego.edu/content.php?catoid=12&navoid=742

North western university mission statement and vision (2017). From: http://www.northwestern.edu/studentaffairs/vice-president/strategic-plan/vision-mission/index.html

Oxford mission and vision (2017). From: https://www.careers.ox.ac.uk/mission-statement/

Peking University mission statement (2017). From: http://english.pku.edu.cn/AboutPKU/MessagefromtheCUC/

Peking University vision (2017). From: http://english.pku.edu.cn/News_Events/News/Campus/8664.htm

Pensilvaniya university mission statement (2017).from: https://www.college.upenn.edu/college-mission

Pensilvaniya university vision (2017).from: https://www.college.upenn.edu/college-mission

Princton university mission and vision (2017). From: http://princo.princeton.edu/about/mission-values/

Singapore national university mission statement and vision (2017). From: http://www.nus.edu.sg/registrar/vision-mission-values.html

Stanford university mission statement and vision (2017). From: http://www.stanford2025.com/#intro

Tokyo university mission statement (2017). From: http://www.u-tokyo.ac.jp/en/about/mission.html

Tokyo University vision (2017). From: http://www.u-tokyo.ac.jp/en/about/vision_2020.html

Toronto mission statement (2017). From: https://www.utoronto.ca/about-u-of-t/mission

Toronto vision (2017). From: https://www.utschools.ca/about/vision

Tsinghua University mission statement (2017). From: http://www.tsinghua.edu.cn/publish/istsen/4235/

Tsinghua University vision (2017). From: http://global.tsinghua.edu.cn/docinfo/international/Lectures.jsp

The University of British Columbia mission statement and vision (2017). From: http://strategicplan.ubc.ca/the-plan/vision-statement/

The University of Hong Kong mission statement and vision (2017). From: http://www.hku.hk/about/vision.html

The University of Washington mission statement and vision (2017). From: http://www.washington.edu/about/visionvalues/

Usher, Alex & Savino, Massimo (2014). A Global Survey of University Ranking and League Table. Higher Education in Europe, 32 (1), 5-15.

University of Illinois at Urbana-Champaign mission statement and vision (2017). From: https://www.uillinois.edu/about/mission/

University of California San Diego mission statement and vision (2017). From: http://plan.ucsd.edu/report/mission-vision-values/

University of California, Berkeley mission statement (2017). From: http://ucop.edu/uc-mission/index.html

University of California, Berkeley vision (2017). From: http://vcue.berkeley.edu/our-mission-our-vision

University of California Los Angeles vision (2017).from: http://www.ucla.edu/about/mission-and-values

University of California Los Angeles mission statement (2017). From: http://www.ucla.edu/about/mission-and-values

University of London mission statement and vision (2017). From: https://www.ucl.ac.uk/white-paper/mission

 University of Colombia vision and mission statement (2017). From: https://www.arhu.umd.edu/aboutus/mission

University of California, Santa Barbara mission statement (2017). From: http://www.ucsb.edu/mission

University of California, Santa Barbara vision (2017). From: http://www.sustainability.ucsb.edu/vision/

University of Texas at Austin mission statement and vision (2017). From: https://www.utexas.edu/about/mission-and-value

Wisconsin-Madison university mission statement and vision (2017). From: http://www.med.wisc.edu/about/mission-vision-values/331

Wright, E. & Bradley (2007). Public Service and Motivation: Does Mission Matter?Public Administration Review, 54-64.

Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich mission statement (2017). From: https://www.ethz.ch/en/the-eth-zurich/portrait/self-image-and-values/mission-statement.htm

Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich vision (2017). From: https://www.ethz.ch/en/the-eth-zurich/portrait/Strategy.html