بررسی میزان رضایت‌مندی دانشجویان از اخلاق حرفه‌ای اعضای هیئت علمی (مورد مطالعه: دانشگاه پیام نور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی میزان رضایت­مندی دانشجویان از اخلاق حرفه‌ای اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور اجرا شد. جامعه آماری پژوهش، تمامی دانشجویان واحدها و مراکز دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی بود که در زمان اجرای پژوهش 30000 نفر بودند. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 384 نفر برآورد شد. روش نمونه­­گیری به‌صورت تصادفی طبقه­ای است. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه­ محقق­ساخته­ بود که پس از سنجش روایی آن به‌صورت محتوایی- صوری و همچنین پایایی آن به روش آلفای کرونباخ در اختیار نمونه آماری قرار گرفت. برای تجزیه‌وتحلیل آماری اطلاعات گرد­آوری شده از روش­های آماری توصیفی برای طبقه­بندی، تلخیص و تفسیر داده­ها بهره گرفته شد. برای آزمون پرسش‌­های پژوهش نیز از روش آماری استنباطی (آزمون t مستقل، تحلیل واریانس «ANOVA»، آزمون لون و آزمون LSD) استفاده شد. نتایج به دست آمده، بیانگر این است که میزان رضایتمندی دانشجویان مؤنث از اخلاق حرفه‌ای اعضای هیئت علمی دانشگاه بیشتر از میزان رضایتمندی دانشجویان مذکر است. همچنین بیشترین میزان رعایت اخلاق حرفه‌ای توسط اعضای علمی، در مقطع تحصیلی دکتری و کمترین میزان در مقطع کارشناسی ذکر شد. از لحاظ رشته­ تحصیلی؛ بیشترین میزان رعایت اخلاق حرفه‌ای در رشته­ الهیات و علوم انسانی و کمترین میزان در رشته­ علوم اقتصادی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of Students Satisfaction of Professional Ethics of Faculty Members of PNU

نویسنده [English]

  • Karim Esgandari
چکیده [English]

The purpose of this research is a review of students’ satisfaction from university of PNU faculty members’ professional ethics. Over 30000 of the university of PNU students are research community. The volume of research sample is 384. The method of sampling is randomly taxonomic. Tools of data gathering are researcher made questionnaire. By content-formal method the validity of questionnaire tested and the reliability was tested by Cronbach Alpha. We used descriptive statistics for taxonomy, summarization and interpretation for the analysis of gathered information. For testing of research questions we used T-student, ANOVA, Leven and LSD. Research results show that the female students’ satisfaction rate from academic members’ professional ethics is more than male students. Also the most rates of professional ethics observe showed in Ph.D. students and lowest showed in undergraduate students. From the type of educational field the most satisfaction from professional ethics observation is at theology and humanities and lowest on economical science.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional Ethics
  • Students Satisfaction
  • faculty members
قرآن کریم. ترجمه مکارم شیرازی.
نهج­البلاغه (1383). ترجمه دشتی. قم: مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمؤمنین.
ابدی‌­مهر، بهجت (1384). اخلاق حرفه‌ای (ویژه اعضای هیئت علمی). شیراز: دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ویرایش اول.
احسانی محمد (1379). تربیت سیاسی کارگزاران در مدرسه امام علی (ع). ماهنامه معرفت، 39، 17 – 31.
اسگندری، کریم و کریم­زاده، علی (1393). شناسایی مؤلفه‏های اخلاق حرفه‎ای مدیران از دیدگاه اسلام، قرآن و حضرت علی (ع). سومین همایش بین­المللی فرهنگ غدیر الگوی مدیریت جهادی، تبریز، دانشگاه تبریز.
الوانی، سیدمهدی (1383). اخلاقیات و مدیریت به­سوی نظام اخلاقیات یکپارچه در سازمان. مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 41 و 42، 1-12.
امیری، علی­نقی؛ همتی، محمد و مبینی، مهدی (1389). اخلاق حرفه‌ای ضرورتی برای سازمان. فصلنامه معرفت اخلاقی، 4، 137-159.
انصاری، منوچهر؛ حسینی، احد؛ رحمانی پوشانلوئی، حسین و سیفی، سارا (1391)، تأثیر رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای کارکنان بر وفاداری مشتریان بانک­ها. اخلاق در علوم و فناوری، 3، 63-74.
باقری، حسین و صالحی، محمد و حاجی‌زاده، محمد، (1389). اخلاق حرفه‌ای در مدیریت. پژوهشنامه اخلاق، 7 و8، 9-28.
برهانی، فریبا؛ الحانی، فاطمه؛ محمدی، عیسی و عباس­زاده، عباس (1390). درک دانشجویان پرستاری از موانع کسب اخلاق حرفه‌ای: یک تحقیق کیفی. دوفصلنامه گام‌های توسعه در آموزش پزشکی، 8 (1)، 67-80.
بوذرجمهری، فتح‌اله؛  منصوریان، مهسا؛ هرندی، یاسمن و بوذرجمهری، حسین (1392). ارزیابی اخلاق حرفه‌ای اساتید دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از دیدگاه دانشجویان این دانشگاه. فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد، 8 (3)، 44-52.
بورقانی ­فراهانی، سهیلا و رضایی، مصطفی (1394). اخلاق حرفه‌ای در سازمان‌های رسانه‌ای. نشریه کتاب مهر، 15 (16)، 108-128.
بورقانی ­فراهانی، سهیلا (1391). اخلاق حرفه‌ای. ماهنامه اصلاح و تربیت، 125، 48 – 56.
بیک­‌زاد، جعفر؛ حسین‌پور سنبلی، علی­رضا و صادقی، محمد (1389). اخلاق حرفه‌ای. فصلنامه کار و جامعه، 125 و 126، 4-10.
بیک‌زاد، جعفر؛ صادقی، محمد و کاظمی قلعه، روح‌الله (1389). اخلاق حرفه‌ای ضرورت اجتناب­ناپذیر سازمان­های امروزی. ماهنامه عصر مدیریت، 16 و17، 58-61.
چاوشی، سیدکاظم (1388). بررسی رویکردهای نظری به مدیریت اسلامی. پژوهش­های میان‌رشته‌ای قرآن کریم، 1 (2)، 43 – 53..
حاجی‌پور، سمیه و کریمی ­تکلو، سلیم (1394). اخلاق کاربردی؛ تجزیه‌وتحلیل بنیادی هوش معنوی و اخلاق حرفه‌ای مدیران و کارکنان. فصلنامه اخلاق، 5 (19)، 185-222.
حجازی، ­رضوان و مسافری، جنت (1391). رابطه جنسیت با اخلاق حرفه‌ای در جامعه دانشگاهی و حرفه حسابداری. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 7 (1)، 40-47.
حسینی، لیلا (1390). اخلاق حرفه‌ای در آموزه‏های اسلامی. کار و جامعه، 136، 81 – 91.
دهقانی، علی؛ رادبه، فاطمه؛ پروینیان‌نسب، علی‌محمد؛ خاکی، سوره؛ شمسی‌زاده، مرتضی و بیرامی‌جم، مهدی، (1394). رعایت معیارهای اخلاق حرفه‌ای از دیدگاه پرستاران و بیماران. فصلنامه­ پرستاری و مامایی جامع‌نگر، 25 (78)، 64-72.
دیوید، فرد آر. (2002). مدیریت استراتژیک؛ ترجمه ع‍لی‌ پ‍ارس‍ائ‍ی‍ان‌ و م‍ح‍مد اع‍رابی (1381)‌. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
ساجدی، اکبر و نعمتی، علی (1391). تبلیغات بازرگانی در بستر اخلاق حرفه‌ای. پژوهشنامه اخلاق، 15، 57-76.
سرمدی، محمدرضا و شالباف، عذرا (1386). اخلاق حرفه‌ای در مدیریت کیفیت فراگیر. اخلاق در علوم فناوری، 2 (3)، 99-110.
سلاجقه، آزیتا و صفری، ثنا (1394). رابطه اخلاق حرفه‌ای با عملکرد استادان دانشگاه. اخلاق در علوم و فناوری، 10 (3)، 103-110.
شاه‌علی، مهرزاد؛ رشیدپور، علی؛ کاووسی، اسماعیل و اعتباریان، علی‌اکبر (1394). الگوی پیاده‌سازی اخلاق حرفه‌ای در سازمان‌های ایران. فصلنامه مدیریت شهری، 14 (39)، 393-405.
شیخ­ ذکریایی، ندا و آتش‌زاده ­شوریده، فروزان (1394). رابطه اخلاق حرفه‌ای و تعهد سازمانی در اساتید دانشگاه علوم پزشکی کردستان. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی، 25 (91)، 21-30.
صالحی امیری، سیدرضا؛ رحمانی، جعفر و باقی نصرآبادی، علی (1391)، ضرورت اخلاق حرفه‌ای در سازمان­ها. پژوهش‌های اخلاقی، 9 و 10، 155-172.
عاملی، منیژه (1388). رویکرد نظری به دانش اخلاق حرفه‌ای. پژوهشنامه اخلاق، 4، 115 – 152.
فرامرز قراملکی، احد و سالاری، زینب (1388). اخلاق در سازمان­های مردم‌نهاد. تهران: انتشارات مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری.
فرامرزقراملکی، احد (1382). اخلاق حرفه‌ای. تهران: انتشارات مؤلف.
فرامزرقراملکی، احد (1381). اخلاق حرفه‌ای در مدیریت علوی. پژوهش‏های اجتماعی اسلامی، 32 و 33، 63 – 78.
فرمهینی­ فراهانی، محسن و بهنام­جام، لیلا (1391). بررسی میزان رعایت مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای آموزش در اعضای هیئت علمی دانشگاه شاهد. اخلاق در علوم و فناوری، 7 (1)، 48-57.
قدیمی، فرزاد (1392). بررسی تأثیر اخلاق حرفه‌ای مدیران بر مسئولیت­پذیری آنان در سازمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی. پروژه کارشناسی، به راهنمایی کریم اسگندری، دانشگاه پیام نور اسکو.
قنبری، سیروس؛ اردلان، محمدرضا؛ بهشتی­راد، رقیه و سلطانزاده، وحید (1394). اخلاق حرفه‌ای اعضای هیئت علمی و رابطه آن با کیفیت آموزش عالی. اخلاق در علوم و فناوری، 10 (2)، 40-50.
کرم­پوریان، آرزو؛ ایمنی، بهزاد و ترک‌زبان، پرویز (1392). بررسی نگرش به اخلاق حرفه‌ای در اعضای هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی همدان در سال 1391. فصلنامه تحقیق در علوم دندانپزشکی، 10 (1)، 43-51.
کریم­زاده، علی (1393). شناسایی مؤلفه‏های اخلاق حرفهای مدیران از دیدگاه اسلام و بررسی آن در بین مدیران سازمان تأمین اجتماعی تبریز. پایان­نامه­ کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی، به راهنمایی کریم اسگندری، دانشگاه پیام نور اسکو.
مصباحی، مریم و عباس‌زاده، عباس (1392). الگوی سیستمی اخلاق حرفه‌ای در آموزش عالی (تحقیق کیفی). فصلنامه اخلاق زیستی، 3 (10)، 11-33.
واثق ­رحیم‌پرور، سیده فاطمه؛ نصیریانی، لیلا؛ فرج‌خدا، تهمینه و بحرانی، ناصر (1393). میزان رعایت کدهای اخلاق حرفه‌ای در ماماهای مراکز بهداشتی - درمانی شهر تهران در سال 1392. مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی، 7 (2)، 36-46.
یوسفی‌محله، ابراهیم (1387). پیرامون اخلاق حرفه‌ای. کانون وکلا، 202 و 203، 299 – 310.
 
Cadozier, V. (2002). The moral profession: A study of moral development and professional ethics of faculty. [Internet]. [Cited 2002].Available from: www. Proquest.Com.
De Hoogh, Annebel H.B. & Den Hartog, Deanne N. (2008). Ethical and despotic leadership, relationships with leader's social responsibility, top management team effectiveness and subordinates' optimism: A multi-method study. The Leadership Quarterly, 19 (3), 297 – 311.