نویسنده = فتح آبادی، جلیل
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر آزمون سراسری بر تدریس و ارزشیابی از دیدگاه معلمان

دوره 10، شماره 40، زمستان 1396، صفحه 7-26

جلیل فتح آبادی؛ بیتا شلانی؛ سعید صادقی