نویسنده = نعیمی، امیر
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل تأثیر هوش هیجانی بر روحیه کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تربیت مدرس

دوره 9، شماره 36، زمستان 1395، صفحه 97-114

امیر نعیمی؛ نفیسه صلاحی مقدم؛ پریسا نجفلو