نویسنده = کشته‌گر، عبدالعی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی نتایج تحقیقات دانشگاهی، مورد مطالعه: مؤسسات آموزش عالی زاهدان

دوره 8، شماره 31، پاییز 1394، صفحه 11-29

عبدالعی کشته‌گر؛ علیرضا تشکریان جهرمی؛ سجاد حجت دوست