نویسنده = عطاران، محمد
تعداد مقالات: 1
1. نگارش علمی در آموزش عالی: نگاهی به فرایند داوری مقالات علمی پژوهشی

دوره 3، شماره 9، بهار 1389، صفحه 9-22

محمد عطاران؛ علی اکبر سنگری؛ اکرم دهباشی