نویسنده = نادری، نادر
تعداد مقالات: 1
1. ارزشیابی اثربخشی دوره‌های آموزش ضمن خدمت بر اساس الگوی سیپ در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دوره 10، شماره 40، زمستان 1396، صفحه 27-50

حمداله تارین؛ نادر نادری؛ نسرین حیدری سورشجانی