نویسنده = بیتی، حامد
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تطبیقی برنامه درس تاریخ معماری اسلامی در دانشکده‌های معماری

دوره 11، شماره 42، تابستان 1397، صفحه 81-108

نادیه ایمانی؛ حامد بیتی