نویسنده = سلیمی، جمال
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی برنامه درسی: معنا، روش شناسی و کاربرد

دوره 1، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 111-131

جمال سلیمی؛ رضا محمدی