نویسنده = مدرس، احمد
تعداد مقالات: 1
1. آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی حسابداری و مدیریت مالی با منابع پژوهش های تخصصی

دوره 2، شماره 5، بهار 1388، صفحه 9-26

عباس بازرگان؛ احمد مدرس؛ افسانه رفیعی