نویسنده = همراهی، فرهاد
تعداد مقالات: 1
1. نقش هویت ‌سازمانی اعضای هیئت علمی در ادراک آنان از نوآوری دانشگاهی (یک مدل تجربی)

دوره 11، شماره 41، بهار 1397، صفحه 7-33

قاسم سلیمی؛ مهدی محمدی؛ فرهاد همراهی؛ لاله رئیسی