نویسنده = جوادی، محمدعلی
تعداد مقالات: 1
1. نگاهی به روش تحلیل هزینه- اثربخشی در اقتصاد آموزش عالی از دور

دوره 7، شماره 26، تابستان 1393، صفحه 77-94

حسین نجفی؛ محمدعلی جوادی؛ رضا نوروززاده