نویسنده = مدهوشی، مهرداد
تعداد مقالات: 1
1. ارائة مدل مفهومی نمایشگر اطلاعات راهبردی آموزش عالی برای ارتقای تصمیم‌سازی مدیران ارشد شایسته

دوره 6، شماره 23، پاییز 1392، صفحه 25-43

زینب کرمخانی؛ مریم برادران حقیر؛ مهرداد مدهوشی