نویسنده = ایروانی، هوشنگ
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر بر نگرش دانشجویان رشته‌های کشاورزی دانشگاه تهران نسبت به آموزش‌های عملی کشاورزی

دوره 6، شماره 21، بهار 1392، صفحه 27-39

سعیده نظری نوقابی؛ حسین شعبانعلی فمی؛ هوشنگ ایروانی