نویسنده = زارع زاد، لیلا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطة بین عدالت سازمانی و هویت سازمانی در میان کارمندان دانشگاه اصفهان

دوره 6، شماره 21، بهار 1392، صفحه 89-101

سید علی سیادت؛ محمدرسول راهسار؛ لیلا زارع زاد