نویسنده = نورشاهی، نسرین
تعداد مقالات: 3
1. مقایسه و پایش رفتارهای نظام علم و فنّاوری ترکیه و ایران

دوره 5، شماره 18، تابستان 1391، صفحه 115-138

نسرین نورشاهی