نویسنده = اسدی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. چشم‌انداز و مأموریت مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی (غیرانتفاعی)

دوره 4، شماره 15، پاییز 1390، صفحه 115-134

فاطمه اسدی؛ نوشین اصفهانی