نویسنده = مقنی پور، مجیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وضعیت آموزش هنرهای سنتی در سطح آموزش عالی کشور

دوره 4، شماره 14، تابستان 1390، صفحه 89-104

مجیدرضا مقنی پور