نویسنده = ابراهیمی، یزدان
تعداد مقالات: 1
1. آموزش از دور و توسعه انسانی (مورد دانشگاه پیام نور)

دوره 4، شماره 14، تابستان 1390، صفحه 123-140

یزدان ابراهیمی