دوره و شماره: دوره 6، شماره 21، خرداد 1392، صفحه 7-138 
حرفة علمی (دانشگاهی)

صفحه 61-88

یورگن آندرس؛ غلامرضا یادگارزاده (مترجم)؛ کورش فتحی واجارگاه (مترجم)


آسیب‌شناسی مراکز پژوهشی استان قم

صفحه 103-122

مهدی پندار؛ رضا محمدی؛ فرانک مختاریان