دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، شهریور 1391، صفحه 11-154 

مقاله پژوهشی

رویکرد ترکیبی در پژوهش‌های علوم انسانی: چالش‌ها و فرصت‌ها

صفحه 11-27

حمید رحیمی؛ سیدعلی سیادت؛ راضیه آقابابایی


تأثیر نگرش والدین بر عملکرد تحصیلی دانشجویان

صفحه 67-88

جواد حاتمی؛ کوروش غلامی کوتنائی؛ ناهیده وطن دوست لاله


شناسایی و اولویت‌بندی سرفصل‌ها و محتوای دوره‌های آموزش کارآفرینی بر اساس کارکردهای کسب‌وکار

صفحه 89-113

غلامحسین عبدالله زاده؛ ابوالقاسم شریف زاده؛ ابوالقاسم عربیون؛ مهدی طلایی