دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، خرداد 1390، صفحه 9-165 
ضریب تأثیر مجلات حوزه تعلیم و تربیت: نقد و تحلیلی مستند

صفحه 93-120

اسپاسیا توگیا؛ نیکلاس گیلیس؛ غلامرضا یادگارزاده