دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، آذر 1387، صفحه 1-138 
تاملاتی در خصوص توسعه یادگیری در دانشگاه مجازی

صفحه 33-47

قاسم سلیمی؛ شهاب کسکه؛ رحیم صفری فارفار؛ یوسف محب زادگان


بررسی جامع عملکرد شورای فرهنگی دانشگاه های دولتی در سال 1385

صفحه 49-72

غلامرضا خواجه سروی؛ مهدی خانجانی؛ سعید غیاثی ندوشن


موانع و چالش های شکل گیری دانشگاه کارآفرین در ایران

صفحه 89-103

کریم کیاکجوری؛ فروغ رودگر نژاد؛ سیده مریم حسینی


نقش آموزش عالی در توسعه اقتصادی

صفحه 125-138

علیرضا خواجه شاهکوهی؛ بهمن صحنه