دوره و شماره: دوره 12، شماره 47، آبان 1398، صفحه 7-191 
رابطه میزان سواد رسانه‌ای با تفکر انتقادی دانشجویان

صفحه 101-125

فرهاد سراجی؛ مجید شریفی؛ جواد هدایتی؛ سعید شریفی