ارزشیابی آموزشی، ضرورتی نوین در آموزش عالی ایران: مورد گروه مدیریت توسعة روستایی دانشگاه یاسوج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت توسعه روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج

2 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی دانشکده کشاورزی یاسوج

چکیده

در راستای تحقق الگوی اعتباربخشی آموزش عالی، ارزشیابی درونی گروه مدیریت توسعة روستایی دانشگاه یاسوج به‌عنوان هدف اصلی مطالعة حاضر در نظر گرفته شد. عناصر ارزشیابی به‌تفکیک شش عنصر مدیریت گروه، اعضای هیأت علمی، برنامه‌ها، فراگیران، اعضای غیرهیأت علمی و امکانات/ تجهیزات مشخص شدند و با استفاده از الگوی نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و چالش‌ها، طی مصاحبة گروه متمرکز مورد ارزشیابی اعضای هیأت علمی و دانشجویان گروه قرار گرفتند. نتایج ارزشیابی نشان داد که به‌طور کلی، گروه آموزشی مذکور از لحاظ مدیریت و اعضای هیأت علمی در وضعیت نسبتاً مطلوب بوده و به‌لحاظ برنامه‌ها در وضعیت متوسط قرار داشته، اما به‌لحاظ دانشجویان، امکانات و اعضای غیر هیأت علمی در وضعیت نامطلوبی به سر می‌برد؛ بر این اساس، پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت عناصر مختلف طبق ماتریس راهبردهای سوات ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Educational Evaluation, a New Imperative in Higher Education in Iran: The Case of Rural Development Management Department of Yasouj University

نویسندگان [English]

  • Mehdi Nooripoor 1
  • Rasoul Maleki 2
1
2
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate Rural Development Management Department of Yasouj University based on Internal Evaluation (IE) approach. Evaluation elements and criteria were selected and categorized in six groups: head of department, faculty members, non- faculty members, students, curriculum, and equipment. These criteria were evaluated by faculty members and students using SWOT model in some focusing group interviews. The results showed that the supposed department is relatively good at "head of department" and "faculty members", moderate at "curriculum", and weak in terms of "students" and "equipment". Based on these results, some recommendations are presented in the paper to the responsible bodies, i.e. Rural Development Management Department, Faculty of Agriculture, Yasouj University and Ministry of Science, Research and Technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal Evaluation
  • Accreditation
  • Higher Education
  • SWOT Model
بازرگان، عباس (1392). ارزشیابی آموزشی: مفاهیم، الگوها و فرایند عملیاتی. تهران: انتشارات سمت.
بازرگان، عباس (1374). ارزیابی درونی دانشگاهی و کاربرد آن در بهبود کیفیت آموزش عالی. پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی. 11 و 12: 49 – 70.
بازرگان، عباس؛ فتح‌آبادی، جلیل و عین‌اللهی، بهرام (1379). رویکرد مناسب ارزیابی درونی برای ارتقای مستمر کیفیت گروه‌های آموزشی در دانشگاه‌های علوم پزشکی. مجله روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران. 2: 1-26.
بازرگان، عباس؛ میر کمالی، محمد و نادری، ابوالقاسم (1385). گزارش ارزشیابی درونی گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه تهران. سازمان سنجش آموزش کشور.
پازوکی، رامین و صدیقی مقدم، بیژن (1381). گزارش اولین ارزشیابی درونی جهت ارتقای کیفیت آموزشی در گروه آموزشی میکروب‌شناسی، انگل‌شناسی و ایمنی‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی سمنان. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان. شماره‌های 3 و4: 137 – 144.
پیکانی، غلامرضا و دوراندیش، آرش (1385). ارزشیابی درونی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران. مجموعه مقالات دومین همایش ارزشیابی درونی برای ارتقای کیفیت دانشگاهی،  (308-281).
حسین‌لو، حمید (1384). ارزشیابی آموزش. خبرگزاری فارس، قابل دسترس با آدرس http://www.farsnews.com/printable.php?nn=8410040411.
حسینی‌نژاد، زهرا؛ عرب‌زاده، علی‌محمد و موسی‌پور، نعمت‌الله (1385). ارزشیابی درونی عملکرد آموزش رشته پزشکی در ورودی‌های سال‌های 73 تا 77. گام‌های توسعه در آموزش پزشکی، 3 (2): 102-110.
دفتر نظارت و ارزشیابی دانشگاه ایلام (1388). گزارش سال 88 ارزشیابی درونی گروه‌های آموزشی. قابل دسترس با آدرس
 http://www.ilam.ac.ir/file_bank/M1388121_arzyabi_88.pdf.
ربانی، علی؛ فرزیان‌پور، فرشته؛ زمانی، غلامرضا؛ زینالو، علی‌اکبر و شجری، حمیده (1385). ارزشیابی درونی گروه بیماری‌های کودکان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. مجله بیماری‌های کودکان ایران، 16 (3): 301-307.
رکن­الدین افتخاری، عبدالرضا؛ عارف نیا، خجسته؛ سجاسی قیداری، حمدالله؛ فیروزنیا، قدیر؛ صادقلو، طاهره؛ دیانی، لیلا و فتاحی، احدالله (1389). راهبردهای توسعه آموزش توسعه پایدار در ایران. فصلنامه جغرافیا، 8 (25): 47 – 66.
رفیعی، غلامرضا؛ خدادادی‌زاده، علی؛ کاظمی، مجید؛ شهابی‌نژاد، مریم؛ راوری، علی و بخشی، حمید (1382). ارزشیابی درونی گروه پرستاری داخلی جراحی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در نیمسال اول 82-81. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، 5: 9 – 17.
رهبر، ناهید؛ آذرگون، اعظم و فائز، نجمه (1382). ارزشیابی درونی گروه آموزشی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال 1381. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، 5: 27 – 32.
زمانی، غلامحسین و نوری‌پور، مهدی (1385). الگوی اجرایی ارزشیابی درونی در آموزش عالی: مورد مطالعه بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز. مجموعه مقالات دومین همایش ارزشیابی درونی برای ارتقای کیفیت دانشگاهی، (237-211).
سیف هاشمی، مریم؛ امین بیدختی، محمداسماعیل؛ یزدی‌ها، محمدصادق؛ نبوی، محمد و فرانوش، محمد (1380). ارزشیابی درونی فرایندی جهت ارتقای کیفیت آموزشی در گروه آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، 3 و4: 167 -175.
شاهی، سکینه (1385). بررسی روند ارزشیابی درونی در دانشگاه شهید چمران اهواز. مجموعه مقالات دومین همایش ارزشیابی درونی برای ارتقای کیفیت دانشگاهی، (254-237).
طغیانی، اسحاق (1385). ارزشیابی درونی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان. مجموعه مقالات دومین همایش ارزشیابی درونی برای ارتقای کیفیت دانشگاهی، (284-266).
فرخی، سوسن؛ رسول‌زاده، بهزاد و معماری، موسی‌الرضا (1384). طراحی الگوی مناسب جهت ارزیابی درونی بخش‌های بالینی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به‌منظور ارتقای کیفیت آموزشی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 5: 14.
مالکی، رسول و دماوندی، عاطفه (1394). تحلیل راهبردی منابع انسانی در بخش کشاورزی ایران. مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
محمدی، رضا و اسلام‌زاده، غلامحسین (1385). ارزشیابی درونی کیفیت گروه‌های آموزشی ریاضی محض و کاربردی دانشگاه صنعتی امیرکبیر: فرایند، نتایج و پیشنهادها. مجموعه مقالات دومین همایش ارزشیابی درونی برای ارتقای کیفیت دانشگاهی، (113-79).
محمدی، رضا؛ پورجم، محمد و قلی‌زاده، آذر (1385). ارزشیابی درونی کیفیت گروه‌های آموزشی مقطع کاردانی دانشگاه جامع علمی- کابردی مجتمع آموزش جهاد کشاورزی اصفهان. مجموعه مقالات دومین همایش ارزشیابی درونی برای ارتقای کیفیت دانشگاهی، (154-114).
یارمحمدیان، محمدحسین و کلباسی، افسانه (1385). ارزشیابی درونی گروه‌های آموزشی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 6 (1): 109 – 115.
 
Ahmadi, Azam; Bazargan, Abbas and Havas Beigi, Fatemeh (2011). Relationship between organizational characteristics and implementation of internal evaluation in universities educational departments, case: University of Tehran. Procedica Social and Behavioral Sciences, No. 15 (221-228).
Alexander, Meredith (2001). Lee Cronbach, pioneer in education psychology, dead at 85. Stanford University News Service, Available: http://www.stanford.edu/dept/ news/pr/01/cornbachobit1010.html
Bazargan, Abbas (2005). Internal Evaluation: an approach to use data for action in higher education quality improvement. The 52nd ISI Session Proceedings. Available: http://www.stat.fi/isi99/proceedings/arkisto/varasto/baza0634.pdf
Cook, D. Team (1996). Lessons learned in evaluation over the past 25 years. In: Evaluation for The 21st Century. A Handbook By: E. Chelimsky, W. R. Shadish. Thousand Oaks, CA: Sage.
Fathabadi, Jalil; Bahrami, Einollah, and Najafizadeh, Seyyed Reza (2003). An overview of internal evaluation in medical universities and its consistency with evaluation standards. Journal of Medical Education, Vol. 2, No. 2 (82-85).
Fetterman, M. David and Eiler, Melissa (2003). Empowerment evaluation workshop. Available: http://www.stanford.edu/~davidf/empowermentworkshopCSAP/sld001.html.
Fetterman, M. David (1995). Empowerment evaluation: an introduction to theory and practice. Sage Publication.
Guba, G. Egon and Lincoln, S. Yvonna (1994). Competing paradigms in qualitative research. In: Handbook of qualitative research. By Denzin, L. and Lincoln, Y. S. 1st edition. Sage Publishers, Thousand Oak, CA.
Horworth, Rosalind; Graeme, Harvey and Anthea Rutter (2002). empowering older adults through engagement in evaluation process: examples from adult and community education projects in Victoria. Australian Evaluation Society international conference. Wollongong Australia. Available: www.acs.asn.au/ conference/hurworth.pdf.
Mathews, Deirdre (2010). improving learning through whole school evaluation: moving towards a model of internal evaluation in Irish post-primary schools. Ph.D. Thesis. MUI Maynooth, Faculty of Social Science, Education Department. Ireland.
Shojaei, Mohammadreza; Farhani, Alireza and Farhani, Mohammadreza (2015). The analysis of the internal and external environments of private institutions of higher education in Iran and providing optimal strategies based on SWOT. Journal of Culture, Society and Development, 5: 6-17.
Stake, Robert (1975). Program evaluation particularly responsive evaluation. Center for Instructional Research and curriculum Evaluation Publishers, University of Illinois at Urban-Campaign.