داوران

فرایند داوری مقاله‌ها

مقاله‌های این نشریه به صورت محرمانه داوری می‌شوند. نام نویسندگان برای داور و نام داوران برای نویسندگان مخفی است.

مقاله‌های دریافتی ابنتدا بر اساس محورهای موضوعی و استاندارد نشریه، بررسی و در صورت تأیید برای سردبیر ارسال می‌شود.

در صورتی که مقاله با محتوای نشریه همخوانی داشته باشد و دارای نوآوری یا پیشنهادهای کاربردی در جهت پیشبرد هدف‌های نشریه باشد در چرخه داوری قرار می‌گیرد و در غیراین صورت اعلام رد می‌شود.

مقاله تأیید شده سردبیر، برای سه داور فرستاده می‎شود و با دریافت دو رأی مشابه نتیجه مقاله به سردبیر گزارش می‌شود.

پس از اعمال اصلاحات و پیشنهادهای داوران توسط نویسنده، مقاله داوری نهایی می‌شود و در نهایت، رد یا پذیرش مقاله بر عهده سردبیر و اعضای هیئت تحریریه است.

 

                        فهرست داوران نشریه در سال 1402

نام داور

سازمان/ موسسه/ دانشگاه

دکتر ابوالفضل آقابابا

سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور

فاخته اسحاقی

سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور

دکتر مقصود امین خندقی

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر بلال ایزانلو

دانشگاه خوارزمی

دکتر رضا بغدادچی

سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور

دکتر محمد پروا

دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر مهتاب پورآتشی

موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

دکتر اسماعیل جعفری

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر عظیمه خاکباز

دانشگاه بوعلی سینا

دکتر اکبر خرسندی یامچی

سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور

دکتر مرضیه دهقانی

دانشگاه تهران

دکتر غلامرضا ذاکرصالحی

موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

دکتر سلیمان ذوالفقارنسب

سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور

دکتر بهروز رحیمی

سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور

دکتر حمید رحیمی

دانشگاه کاشان

دکتر اصغر زمانی

موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

مریم زمانی‌فر

سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور

دکتر فرهاد سراجی

دانشگاه بوعلی سینا

دکتر قاسم سلیمی

دانشگاه شیراز

دکتر محمود سنگری

دانشگاه بیرجند

فاطمه صادقی‌مندی

سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور

دکتر کیوان صالحی

دانشگاه تهران

دکتر سعید صفایی موحد

وزارت نفت

دکتر کیمیاالسادات طبیب‌زاده

دانشگاه شیراز

دکتر طاهره ظفری‌پور

سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور

دکتر محبوبه عارفی

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر حامد عباسی کسانی

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر کورش غلامی کوتنائی

دانشگاه گلستان

دکتر مقصود فراستخواه

موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

دکتر رضا محمدی

دانشگاه تهران

دکتر کیانوش محمدی روزبهانی

سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور

دکتر فرانک مختاریان

سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور

دکتر سیداحمد مدنی

دانشگاه کاشان

دکتر سیدعلی موسوی

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

دکتر سیدمحسن موسوی

دانشگاه مازندران

دکتر مهدی مهدی

مجلس شورای اسلامی

دکتر اصغر مینائی

دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر رامین نجفی

دانشگاه فرهنگیان

دکتر محمدرضا نوربخش

سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور

دکتر علی نوری

دانشگاه ملایر

دکتر زهرا هوشیاری

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر غلامرضا یادگارزاده

دانشگاه علامه طباطبائی