داوران

فرایند داوری مقاله‌ها

مقاله‌های این نشریه به صورت محرمانه داوری می‌شوند. نام نویسندگان برای داور و نام داوران برای نویسندگان مخفی است.

مقاله‌های دریافتی ابنتدا بر اساس محورهای موضوعی و استاندارد نشریه، بررسی و در صورت تأیید برای سردبیر ارسال می‌شود.

در صورتی که مقاله با محتوای نشریه همخوانی داشته باشد و دارای نوآوری یا پیشنهادهای کاربردی در جهت پیشبرد هدف‌های نشریه باشد در چرخه داوری قرار می‌گیرد و در غیراین صورت اعلام رد می‌شود.

مقاله تأیید شده سردبیر، برای سه داور فرستاده می‎شود و با دریافت دو رأی مشابه نتیجه مقاله به سردبیر گزارش می‌شود.

پس از اعمال اصلاحات و پیشنهادهای داوران توسط نویسنده، مقاله داوری نهایی می‌شود و در نهایت، رد یا پذیرش مقاله بر عهده سردبیر و اعضای هیئت تحریریه است.

 

                        فهرست داوران نشریه در سال 1401

نام داور

سازمان/ موسسه/ دانشگاه

دکتر ابوالفضل آقابابا

سازمان سنجش آموزش کشور

بهروز رحیمی

سازمان سنجش آموزش کشور

دکتر رحمن شهراسبی

سازمان سنجش آموزش کشور

فاطمه صادقی مندی

سازمان سنجش آموزش کشور

فاطمه قلخانباز

سازمان سنجش آموزش کشور

اکبر خرسندی یامچی

سازمان سنجش آموزش کشور

دکتر بتول رحمانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

دکتر جمال سلیمی

دانشگاه کردستان

دکتر طاهره ظفری پور

سازمان سنجش آموزش کشور

دکتر غلامرضا یادگارزاده

دانشگاه علامه طباطبائی

فاخته اسحاقی

سازمان سنجش آموزش کشور

دکتر فرانک مختاریان

سازمان سنجش آموزش کشور

دکتر قاسم سلیمی

دانشگاه شیراز

دکتر کیانوش محمدی روزبهانی

سازمان سنجش آموزش کشور

دکتر کیوان صالحی

دانشگاه تهران

دکتر محسن رحیمی

سازمان سنجش آموزش کشور

مریم زمانی فر

سازمان سنجش آموزش کشور

دکتر مقصود فراستخواه

موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

دکتر فرهاد سراجی

دانشگاه بوعلی سینا

مهرناز معینیان

سازمان سنجش آموزش کشور

دکتر غلامرضا ذاکرصالحی

موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

دکتر سلیمان ذوالفقارنسب

سازمان سنجش آموزش کشور

دکتر نگار شریفی یگانه

سازمان سنجش آموزش کشور

دکتر مهدیه سادات وقورکاشانی

سازمان سنجش آموزش کشور

دکتر رضا محمدی

سازمان سنجش آموزش کشور

دکتر مرتضی کرمی

دانشگاه فردوسی مشهد