آمار و ارقام نشریه

تعداد دوره‌ها 17
تعداد شماره‌ها 65
تعداد مقاله‌ها 455
تعداد نویسندگان 944
تعداد مشاهده مقاله 436,340
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 256,870
تعداد مقاله‌های ارسال شده 965
تعداد مقاله‌های رد شده 566
درصد رد مقاله 59
تعداد مقاله‌های پذیرفته شده 192
درصد پذیرش 20
تعداد پایگاه‌های نمایه شده 16
تعداد داوران 409

« نامۀ آموزش عالی »  نشریه‌ای  علمی است که  با  مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  توسط مؤسسۀ پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور منتشر می‌شود. چهار فایل ضروری که باید از طریق سامانۀ دریافت مقاله‌ها ارسال شوند: یک. فایل اصلی مقاله (بدون نام نویسندگان)، دو. فایل مشخصات نویسندگان با فرمت یاد شده؛ سه. فرم تعهدنامه (باید شامل عنوان مقاله و نام و نام خانوادگی تمام نویسندگان باشد و به امضای همه نویسندگان رسیده باشد)؛ و  چهار. فرم تضاد منافع (باید توسط نویسنده مسئول امضاء و به همراه فایل مقاله بارگذاری شود). 
نشریه علمی «نامه آموزش عالی» با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین‌نامۀ اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

نشریه علمی نامه آموزش عالی با انجمن علمی روان شناسی تربیتی ایران همکاری دارد؛ در راستای اهداف، چشم‌انداز و سیاست‌های نشریه و با هدف بهره‌وری از توانایی‌های علمی و توسعه همکاری‌های پژوهشی، بین نشریه علمی نامه آموزش عالی و انجمن علمی روان شناسی تربیتی ایران تفاهم نامه همکاری منعقد شد

شایان ذکر است که بابت پردازش و ارزیابی مقالات در نشریه« نامه آموزش عالی » مبلغی دریافت نمی‌شود و پذیرش و انتشار مقاله در این نشریه رایگان است.


 

مجله نامه آموزش عالی برای جلوگیری از سرقت علمی از سامانه مشابهت‌یاب سمیم‌نور استفاده می‌کند. نویسندگان محترم دقت کنند که حتماً باید گواهی اصالت متن را مستقیماً از سامانه مشابهت‌یاب سمیم‌نور دریافت کنند و در هنگام بارگذاری فایل مقاله به مجله ارسال نمایند.           

شماره جاری: دوره 17، شماره 65، فروردین 1403 

تبیین مولفه‌های دانشکده معماری کارآفرین

صفحه 24-43

10.22034/HEL.2024.712724

امید بداقلو؛ حامد بیتی؛ مینو قره بگلو؛ محمدعلی بنی هاشمی


مطالعه رفتارهای دشوار اساتید دانشگاه و علل پیدایش آن

صفحه 44-65

10.22034/HEL.2024.713272

بهار بندعلی؛ مرتضی رضائی‌زاده؛ راضیه شاهوردی؛ حامد حسینی ضرابی


ابر واژگان