آمار و ارقام نشریه

تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 64
تعداد مقاله‌ها 447
تعداد نویسندگان 927
تعداد مشاهده مقاله 413,056
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 249,302
تعداد مقاله‌های ارسال شده 959
تعداد مقاله‌های رد شده 556
درصد رد مقاله 58
تعداد مقاله‌های پذیرفته شده 183
درصد پذیرش 19
تعداد پایگاه‌های نمایه شده 16
تعداد داوران 408

«نامۀ آموزش عالی»   نشریه‌ای  علمی است  که  با  مجوز   وزارت   علوم، تحقیقات و فناوری  توسط مؤسسۀ پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و  سازمان سنجش آموزش کشور منتشر می‌شود. چهار فایل ضروری که باید از طریق سامانۀ دریافت مقاله‌ها ارسال شوند: یک. فایل اصلی مقاله (بدون نام نویسندگان)، دو. فایل مشخصات نویسندگان با فرمت یاد شده؛ سه. فرم تعهدنامه (باید شامل عنوان مقاله و نام و نام خانوادگی تمام نویسندگان باشد و به امضای همه نویسندگان رسیده باشد)؛ و  چهار. فرم تضاد منافع (باید توسط نویسنده مسئول امضاء و به همراه فایل مقاله بارگذاری شود). 
نشریه علمی «نامه آموزش عالی» با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین‌نامۀ اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

نشریه علمی نامه آموزش عالی با انجمن علمی روان شناسی تربیتی ایران همکاری دارد؛ در راستای اهداف، چشم‌انداز و سیاست‌های نشریه و با هدف بهره‌وری از توانایی‌های علمی و توسعه همکاری‌های پژوهشی، بین نشریه علمی نامه آموزش عالی و انجمن علمی روان شناسی تربیتی ایران تفاهم نامه همکاری منعقد شد

شایان ذکر است که بابت پردازش و ارزیابی مقالات در نشریه«نامه آموزش عالی» مبلغی دریافت نمی‌شود و پذیرش و انتشار مقاله در این نشریه رایگان است.

.           

شماره جاری: دوره 16، شماره 64، دی 1402 

ابر واژگان