آمار و ارقام نشریه

تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 61
تعداد مقاله‌ها 428
تعداد نویسندگان 891
تعداد مشاهده مقاله 396,493
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 232,554
تعداد مقاله‌های ارسال شده 912
تعداد مقاله‌های رد شده 518
درصد رد مقاله 57
تعداد مقاله‌های پذیرفته شده 157
درصد پذیرش 17
تعداد پایگاه‌های نمایه شده 16
تعداد داوران 401

«نامۀ آموزش عالی»   نشریه‌ای  علمی است  که  با  مجوز   وزارت   علوم، تحقیقات و فناوری  توسط مؤسسۀ پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و  سازمان سنجش آموزش کشور منتشر می‌شود. چهار فایل ضروری که باید از طریق سامانۀ دریافت مقاله‌ها ارسال شوند: یک. فایل اصلی مقاله (بدون نام نویسندگان)، دو. فایل مشخصات نویسندگان با فرمت یاد شده؛ سه. فرم تعهدنامه (باید شامل عنوان مقاله و نام و نام خانوادگی تمام نویسندگان باشد و به امضای همه نویسندگان رسیده باشد)؛ و  چهار. فرم تضاد منافع (باید توسط نویسنده مسئول امضاء و به همراه فایل مقاله بارگذاری شود). 
نشریه علمی «نامه آموزش عالی» با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین‌نامۀ اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

نشریه علمی نامه آموزش عالی با انجمن علمی روان شناسی تربیتی ایران همکاری دارد؛ در راستای اهداف، چشم‌انداز و سیاست‌های نشریه و با هدف بهره‌وری از توانایی‌های علمی و توسعه همکاری‌های پژوهشی، بین نشریه علمی نامه آموزش عالی و انجمن علمی روان شناسی تربیتی ایران تفاهم نامه همکاری منعقد شد

شایان ذکر است که بابت پردازش و ارزیابی مقالات در نشریه«نامه آموزش عالی» مبلغی دریافت نمی‌شود و پذیرش و انتشار مقاله در این نشریه رایگان است.

.           

شماره جاری: دوره 16، شماره 61، فروردین 1402 

بررسی کارایی واحدهای تحقیقاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در اجرای پایان‌نامه‌های دانشجوئی مشترک با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

صفحه 57-71

مهرنوش میرزایی بافتی؛ سیما ساور سفلی؛ مسعود فهرستی ثانی؛ صفت الله رحمانی اندبیلی؛ پریسا کرباسی؛ آرمان بخشی جهرمی


طراحی و اعتبار یابی مدل "رهبری نوکیش" در مدیریت مراکز آموزش عالی

صفحه 72-98

فرهاد حیدری؛ فرانک موسوی؛ مریم اسلام پناه؛ الهام کاویانی


بین المللی شدن آموزش عالی : فرصت ها و تهدیدها

صفحه 121-140

محمدحسین حاجیلو؛ فاخته اسحاقی؛ رضا محمدی


ابر واژگان