اهداف و چشم انداز

نشریه «نامه آموزش عالی» با هدف انعکاس بحث های علمی در حوزه آموزش عالی و انتشار دیدگاه‌ها و پژوهش‌های مرتبط هرسه ماه یک بار منتشر می شود. از متخصصان رشته‌های علوم تربیتی و آموزش عالی دعوت می‌شود تا یافته‌های پژوهشی خود را به نشریه «نامه آموزش عالی» ارسال نمایند. هدف این نشریه انتشار مقاله‌هایی علمی با موضوعات مرتبط با آموزش عالی و ابعاد مختلف آن از جمله موارد زیر است: 

- موضوعات مرتبط با دانشگاه‌ها، دانشجویان، رشته‌های آموزشی، برنامه‌های درسی، استادان دانشگاه و مانند آن

- تحولات آموزش عالی دولتی و خصوصی

- پیشرفت‌های آموزشی در سراسر جهان در دانشگاه‌ها، دانشکده‌ها، و سایر موسسات آموزش عالی

- تحقیقات و فناوری‌های آموزشی

- آموزش عالی و دانشگاه‌ها

- نوآوری و ایده‌های جدید در آموزش عالی

- نوآوری در تدریس و تحقیق

- مسائل توسعه نهادی و آموزشی

- مشکلات و مسائل دانشجویان، استادان، پژوهشگران، برنامه‌ریزان آموزشی و مدیران

- بورس تحصیلی و تحقیق.