بررسی میزان تناسب رشتۀ قبولی با رشتۀ تحصیلی در آزمون کارشناسی ‌ارشد (نمونۀ موردی: آزمون سال 1388 - گروه علوم انسانی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس سازمان سنجش آموزش کشور

2 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

آزمون تحصیلات تکمیلی در مقطع کارشناسی ‌ارشد، مهم‌ترین و گسترده‌ترین آزمون ناپیوسته داخل است که از سال 1367 به صورت متمرکز و سراسری برگزار می‌شود. از سال 1384، در آزمون کارشناسی‌  ارشد، شرط تناسب رشتۀ امتحانی با رشتۀ تحصیلی برداشته شد و به داوطلبان اجازه داده شد تا با هر عنوان مدرک تحصیلی بتوانند در آزمون  گروه‌های مختلف آموزشی (به جز گروه پزشکی و دامپزشکی و رشته‌هایی که شرط عنوان مدرک تحصیلی دارند) متقاضی شوند؛ بر این اساس، بررسی‌های آماری آزمون سال 1388 با روش تحلیل مستندات نشان داد که عمدة پذیرفته‌شدگان رشته‌های مختلف این آزمون را فارغ‌التحصیلان رشته‌های نزدیک و متجانس تشکیل می‌دهند. فارغ‌التصحیلان رشته‌های مختلف ترجیح دادند که در آزمون‌ رشته خودشان یا در کدرشته‌های نزدیک و یا هم سنخ شرکت کنند. فارغ‌التحصیلان رشته‌های غیر هم‌سنخ عمدتاً اندک و کمتر از 10 درصد کل داوطلبان هر رشته بوده‌اند که معمولاً هیچ‌ پذیرفته‌شده‌ای ندارند. در گروه علوم‌انسانی به استثنای مدیریت اجرایی، در تمام رشته‌ها، بالاترین میزان پذیرش مربوط به فارغ‌التحصیلان همان رشته بوده است. در تمام کدرشته‌های امتحانی، حدود 70 درصد از متقاضیان رشته‌های نامرتبط، پذیرفته نمی‌شوند. میزان موفقیت فارغ‌التحصیلان رشته‌های فنی در سایر گروه‌های آموزشی به‌ویژه علوم انسانی بیشتر، ولی میزان موفقیت فارغ‌التحصیلان رشته‌های علوم انسانی در گروه‌های علوم ‌پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و هنر کمتر است. در بین متقاضیان رشته‌های علوم انسانی و هنر، پراکندگی و تنوع رشته‌های فارغ‌التحصیلی بیشتر است، ولی این پراکندگی در بین متقاضیان رشته‌های مختلف گروه‌های علوم‌ پایه و فنی و مهندسی محدود می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Suitability between Field Of Study and Acceptation in MA Entrance Exam (Case study: humane science group in 1388 entrance exam)

نویسندگان [English]

  • Bahman Ahmadi 1
  • Ebrahim Khodaei 2
چکیده [English]

The MA entrance exam is the vastest and the most important internal examination which has been administered since 1367. Since 1384, in MA Entrance exam, proportionality requirement between field of study and acceptation (Except medical and fields that have veterinary, as a condition of their academic degree), was removed, and Participants with any educational subjects, were allowed to participate in various fields. Based on the statistical analysis of 1388 test documentation analysis showed that most of accepted students are those with related fields in that test. Graduates from other fields preferred to participate in their own or related field of study. Graduated from different fields were few and mostly less that 10% of the total participants and were not accepted. In human science group, except in executive management, in all other fields, the highest acceptance rate of graduates was the graduates of the same fields. In all other fields of exam, about 70 percent of applicants in an unrelated field will not be accepted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • MA entrance exam
  • study filed
  • acceptation field
  • humane tic group
احمدی، بهمن و همکاران (1389). بررسی رابطۀ رشتۀ قبولی با رشتۀ تحصیلی در آزمون کارشناسی ‌ارشد سال 1388، گروه آموزش علوم انسانی. تهران: انتشارات سازمان سنجش آموزش کشور.
احمدی، بهمن و همکاران (1389). بررسی رابطه رشتۀ قبولی با رشتۀ تحصیلی در آزمون کارشناسی ‌ارشد سال 1388، گروه آموزشی هنر. تهران: انتشارات سازمان سنجش آموزش کشور.
پور کاظمی، محمدحسین (1382). رشته‌های مدیریت و حسابداری در آینۀ آزمون: تحقیقی پیرامون رتبه دانشگاه‌ها در کنکور سراسری کارشناسی ‌ارشد. دانش مدیریت، 16: 20 – 28.
داورپناه، محمدرضا (1385). آسیب‌شناسی سؤالات آزمون کارشناسی ‌ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی و عدم تطبیق آن با واحدهای درسی دورة کارشناسی. تهران: کتابخانه ملی ایران.
فرج‌الهی، مهران و فیروزفر، ایرج (1385). مقایسۀ پیشرفت تحصیلی پذیرفته‌شدگان دوره‌های کارشناسی‌ ارشد فراگیر با پذیرفته‌شدگان همان مقطع از طریق آزمون سراسری در دانشگاه پیام‌ نور. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 12 (41): 57 – 73.
فرهادی، حسین (1381). نقدی بر آزمون‌های کنکور کارشناسی ‌ارشد رشتۀ آموزش زبان انگلیسی. پژوهش زبان‌های خارجی، 13: 79 – 106.
محمدی، مهدی و متقی دادگر، امیر (1387). بررسی تطبیقی آزمون کارشناسی ‌ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه‌های دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی بین سال‌های 1381 ـ 1386. تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، 40 (46): 155 – 177.
ملک‌محمدی، ایرج؛ زاد، جواد؛ اسدی، علی و سعدی، حشمت‌الله (1378). آنالیز فاکتوری سازه‌های تأثیرگذار بر آزمون کارشناسی ‌ارشد کشاورزی از دیدگاه هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران. مجله علوم کشاورزی ایران، 30 (2): 409 – 425.