یادگیری تلفیقی: رویکردی جدید در نظام آموزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد رشته تکنولوژی آموزشی

چکیده

یادگیری در چند سال گذشته کانون توجه محققان تعلیم و تربیت بوده است و پژوهش‌های زیادی در مورد آن به انجام رسیده که منجر به شکل‌گیری شیوه‌های متنوعی از یادگیری شده است؛ یادگیری تلفیقی یکی از این موارد است. هدف از مقاله حاضر، بررسی ابعاد، اصول و مزایای یادگیری تلفیقی به عنوان رویکردی جدید در نظام آموزشی است. این مقاله، در چهار بخش تنظیم شده است: در بخش نخست آن، مفهوم یادگیری تلفیقی، انواع، اهداف، اصول و مواد آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌است؛ در بخش دوم، الگو و سناریو پیشنهادی برای یادگیری تلفیقی ارائه گردیده است، در بخش سوم، مزایا و معایب و نکات کاربردی این نوع یادگیری تشریح شده‌است و در بخش چهارم نتیجه تحقیقات انجام گرفته در مورد یادگیری تلفیقی ارائه شده‌است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Blended Learning: A New Approach in Educational System

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Zarei 1
  • Ehasan Toofaninejad 2
1
2
چکیده [English]

The purpose of this article is to investigate the dimensions, bases and merits of blended learning as a new approach for learning. At first, we have reviewed the concept of blended learning and its types, objectives, concepts and materials. Then, we have proposed a pattern and scenario for blended learning. After that, merits and demerits and applicable tips of blended learning are explained and at the end, the results of the previous investigations surrounding blended learning have been introduced

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational system
  • blended learning
  • Blended Teaching
  • Blended Instruction
  • Information and communication technology
طوفانی‌نژاد، احسان (1388). مقایسه میزان یادگیری از طریق آموزش تلفیقی با آموزش حضوری در درس ریاضی سوم دبستان در مجتمع آموزشی روزبه شهر تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب، دانشکده تربیت معلم.
عطاران، محمد (1385). رایانه و تعلیم و تربیت: مبانی نظری و کاربردی رایانه در تعلیم و تربیت. تهران: محراب قلم.
گریسون، رندی؛ آندرسون، تری (2003). یادگیری الکترونیک در قرن بیست و یکم: مبانی نظری و عملی (ترجمه اسماعیل زارعی‌زوارکی و سعید صفایی موحد، 1384). تهران: علوم و فنون.
مک دونالد، ژانت (2006). راهنمای عملی یادگیری و تدریس تلفیقی (در نظام آموزش حضوری و از راه دور) (ترجمه اسماعیل زارعی زوارکی، وحید صالحی، 1388). تهران: دانشگاه علامه‌طباطبایی.
 
Bonk C. J. & Graham C. R (2005). Handbook of blended learning: Global Perspectives, local designs. University of Alabama at Birmingham, Retrieved October 12, 2005 from http://www.uab. edu/it/instructional/technology/docs/blended_learningsystems.pdf
Carman, J. M (2005). Blended learning design: Five key ingredients. Retrieved April 27, 2008 from http://www.agilantlearning. com/pdf/Blended%20Learning%20Design.pdf
Cook, K., Owston, R. D., & Garrison, D. R (2004). Blended Learning Practices at COHERE Universities. Institute for Research on Learning Technologies Technical Report. No. 2004-5. Toronto, ON: York University.
Driscoll, Maraget (2002). Blended Learning: Let's get beyond the hype, Learning and Training Innovations News line. Retrieved Oct 5.
Dziuban, C. D., Hartman, J. L., & Moskal, P. D (2004). Blended learning. ECAR Research Bulletin, 7. Retrieved April 27, 2008 from http://net. educause.edu/ir/library/pdf/erb0407.pdf
Graham, C. R (2006). Blended learning systems: Definition, current trends, and future directions. In C. J. Bonk and C. R. Graham (Eds.), Handbook of Blended Learning: Global Perspectives, Local Designs. San Francisco, CA: Pfeiffer Publishing.
Iloanusi, Ogechukwu N (2007). Blended Learning in High Schools and Tertiary Institutions, 19th Annual Conference on Distance Teaching and Learning, University of Nigeria.
Martyn, M (2003). The hybrid online model: Good practice. Educes Quarterly, 1, 18-23.
Moore, J. C (2004). ALN principles for blended environments: A collaboration: The Sloan Consortium. Retrieved April 27, 2008 from http://www. sloan-c.org/publications/books/alnprinciples2. pdf
Oakley Burks, (2008). Blended Learning: A New Approach in Higher Education, University of Illinois at Springfield http://www. burksoakley.com/
Rott, Dudnik, Gacs, Pollina (2006). Blended learning Design; University of Illinois at Chicago; available at: www. uic.edu.
Rovai & Jordan (2004, August). Blended Learning and Sense of Community, International Journal of Research in Open and Distance Learning.
Twigg Carol, August (2004). Blended learning; Keynote Presentation at Wisconsin DL Conference http://www.center.rpi. edu/PewHome.html
Vaughan, N (2007). Perspectives on blended learning in higher education. International Journal on E-Learning, 6 (1), 81-94.
Ziob & Mosher; (2006). Handbook of Blended Learning: Global Perspectives, Local Designs, Microsoft Press.