بررسی پیامدهای آموزشی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی چابهار بر امور زنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی, دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دانشگاه ارومیه,ارومیه

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد چابهار، دانشگاه آزاد اسلامی، چابهار، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی پیامدهای تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار در زمینه‌های آموزشی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر امور زنان اجرا شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل همه دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی در نیمسال‌های آخر و ماقبل آخر در تمامی رشته‌ها (1400 نفر) بود که تعداد 302 نفر به صورت نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای از جامعه آماری انتخاب شدند. ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ پیامدهای تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی بر امور زنان از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ محقق‌ساخته با پایایی 0.86 استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از آزمون‌های T مستقل، فریدمن و خی‌دو بهره گرفته شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که فعالیت‌های دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار تأثیر معنی‌داری بر امور آموزشی (t=12.16 و sig=0.000)، اقتصادی (t=4.28 و sig=0.000)، فرهنگی (t=9.16 و sig=0.000) و اجتماعی (t=9.46 و sig=0.000) زنان این شهرستان دارد و سهم فعالیت‌های دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار در این چهار مورد متفاوت و سهم امور آموزشی بیشتر ( =27.73) از موارد دیگر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Consequences of Educational, Economic, Cultural and Social of Islamic Azad University of Chabahar on Women's Affairs

نویسندگان [English]

  • Salim Balouch 1
  • Mahdi Loghmannia 2
  • Tayebeh Ahmadi Yeganeh 2
1 -
2 -
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the consequences of establishment of Chabahar Islamic Azad University in educational, economic, cultural and social fields on women's affairs. The research method is descriptive-correlational. The statistical population of the study consists of all undergraduate and undergraduate students in all the final and pre-final semesters in all fields of 1400. For this purpose, 302 people were selected by stratified random sampling from the statistical population. For the consequences of establishing Islamic Azad University on women's affairs, the researcher software with reliability of 0.86 was used and independent T-test, Friedman and Chi-square tests were used for data analysis. The findings showed: The activities of Islamic Azad University of Chabahar Branch have a significant impact on the educational (t=12.16 and sig=0.000), economic (t=4.28 and sig=0.000), cultural (t=9.16 and sig=0.000) and social (t=9.46 and sig=0.000) affairs of women in this city, and the share of educational ( =27.73)  affairs is more than any other

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational affairs
  • Economic affairs
  • Cultural affairs
  • Social affairs
آل عمران، رویا؛ آل عمران، سید علی (1398). بررسی تأثیر آموزش عالی زنان بر رشد اقتصادی ایران. فصلنامه زن و جامعه، 10(3)، 17-30.
احمدی، فاطمه؛ عالیشوندی، سمیه (1388). گسترش کارآفرینی میان زنان. ماهنامه بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی، 89 و 90، 17-42.
اکبری، نوراله (1385). بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای اجتماعی آموزش عالی. دریچه، 3(11)، 24-14.
امین‌جعفری، بتول (1390). نقش دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه اقتصادی زنان (مطالعه موردی شهرستان خمینی‌شهر). همایش منطقه‌ای تبیین خدمات دانشگاه آزاد اسلامی، دورود، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود.
امین‌زاده، فرخ (1385). جمعیت‌شناسی کار. جلد دوم. انتشارات دانشکده ملی ایران.
ایمانی، مصطفی؛ مردیها، مرتضی (1381). بررسی پیامدهای افزایش زنان دانشجو وزارت علوم تحقیقات و فناوری. دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی.
بالازاده، محمدحسین (1385). اقتصاد آموزش‌وپرورش. انتشارات طراوت.
پازارگادی، مهرنوش (1391). زنان در عرصه آموزش، اندیشه راهبردی زنان و خانواده. تهران: دبیرخانه نشست اندیشه‌های راهبردی.
پیشگاهی فرد، زهرا؛ مریم، اسدی راد (1382). بررسی رابطه میان آموزش عالی زنان در ایران و حضور آنان در عرصه‌های قانون‌گذاری. پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 9(3)، 159- 197.
تدین، مریم؛ فدایی، مهدی؛ نادی، محمدعلی (1386). پیامدهای تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه بر ابعاد اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و آموزشی- تربیتی بخش میمه: با تأکید بر آثار اقتصادی. دانش و پژوهش در علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، 13، 135- 160.
جاسبی، عبداله (1370). روند شکل‌گیری دانشگاه آزاد اسلامی. مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی.
جوانمردی، میلاد؛ لیاقتدار، محمدجواد؛ اکبری، نعمت‌الله؛ احمدخواه، سمیه (1397). پیامدهای آموزشی، فرهنگی و اجتماعی افزایش ورودی‌های زنان در آموزش عالی کشور از دیدگاه اعضای هیئت علمی و دانشجویان. پژوهش‌های تربیتی، 37، 35-53.
حسن‌زاده، رمضان (1385). بررسی نقش آموزش عالی و دانشگاه در پیشرفت اجتماعی و اقتصادی زنان. دانش و پژوهش در علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوارسگان (اصفهان)، 12، 71-86.
حسینی، سید حسین (1385). نقش آموزش عالی و ترسیم هویت دانشجویی. مجله معرفت، 104، 90-94.
خرمایی، فرهاد؛ ضیایی، سهیلا؛ درویشی، فرنگیس؛ علائی، بیتا و تورانی تهمینه (1390). ره‌آوردهای آموزشی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون در مورد زنان شهر کازرون. زن و جامعه (جامعه‌شناسی زنان)، 2(1)، 37- 53.
درویشی، فرنگیس؛ خرمایی، فرهاد و ضیایی، سهیلا (1389). بررسی تأثیر دانشگاه آزاد اسلامی بر توسعه اسلامی زنان از دیدگاه زنان شهر کازرون. فصلنامه زن و جامعه، 1(1)، 91-110.
رحمانی، جبار؛ طیبی‌نیا، مهری (1397). فرایند تحول هویت اجتماعی زنان در تجربه گفتمانی نهاد دانشگاه (مورد مطالعه: زنان متأهل، شاغل و دانشجو). جامعه‌شناسی نهادهای اجتماعی، 5(11)، 123-151.
رودگرنژاد، فروغ؛ کیاکجوری، کریم؛ طاهری، عبدالرحیم (1390). نقش دانشگاه آزاد اسلامی در امور آموزشی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی زنان. زن و فرهنگ، 3(9)، 33- 44.
سپهردوست، حمید؛ باروتی، مهسا (1397). تحلیل رابطه اشتغال نیروی انسانی و راهبرد توسعه پایدار منطقه‌ای. فصلنامه برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 9(34)، 35-62.
سلاحورزی، ثریا (1389). بررسی پیامدهای اقتصادی تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی بر اشتغال زنان شهر خرم‌آباد. همایش زن و اهداف توسعه هزاره.
سلگی، مریم؛ کریمی، سوده (1398). سند ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه زنان و خانواده، 4(18)، 7-37.
سهیل سرو، محمد؛ هزارجریبی، جعفر؛ کرمی قهی، محمدتقی؛ انتظاری، اردشیر (1395). سیاست‌های توسعه آموزش عالی و پیامدهای آن بر اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها. راهبرد اقتصادی، 5(19)، 175-202.
صحرائیان، مهدی (1382). نقش آموزش عالی در توسعه اقتصادی کشور. نشریه خراسان.
ظفری، علی‌محمد؛ یوسفی، غلامرضا؛ اصفهانی، محمدجواد (1390). بررسی نقش دانشگاه آزاد اسلامی در اشتغال‌زایی (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق). همایش منطقه‌ای تبیین خدمات دانشگاه آزاد اسلامی، دورود، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود
عباس‌زاده، سعیده (1394). بررسی تطبیقی پنج برنامۀ توسعۀ کشور پیرامون دست‌یابی به عدالت جنسیتی با تأکید بر وضعیت آموزش عالی زنان در ایران و مقایسۀ آن با وضعیت جهانی. پژوهشنامۀ زنان. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 6(1)، 97- 130.
غیاثی، مینو (1379). بررسی روند وضعیت آموزشی زنان در آموزش عالی ایران (بخش دولتی) از سال 1369 تا سال 1378. مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.
فراستخواه، مقصود (1383). زنان آموزش عالی بازار کار. فصلنامه پژوهش زنان، 2(1)، 163-147.
قانعی راد، محمدامین؛ خسروخاور، فرهاد (1385). نگاهی به عوامل فرهنگی افزایش ورود دختران به دانشگاه‌ها. پژوهش زنان، 4(4)، 115- 138.
قدیمی، اکرم (1383). زن، عرصه اجتماع. انتشارات برگ زیتون.
کاوسی، اسمعیل؛ سیفی، پری (1387). بررسی نقش دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه فرهنگی استان سیستان و بلوچستان. پژوهشنامه پژوهشکده مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت، 27.
کشاورز، خدیجه (1394). مطالعه زمینه‌های شکاف میان دسترسی زنان به آموزش عالی و حضور آنان در بازار کار. فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی- فرهنگی، 4(1)، 177- 202.
کیانی، مژده؛ نجفی، سیامک (1397). اعتماد اجتماعی و هویت اجتماعی؛ بازاندیشی در هویت اجتماعی زنان تحصیل‌کرده مورد مطالعه دانشگاه تبریز. فصلنامه زن و جامعه، 9(2)، 275-294.
مرکز آمار ایران (۱۳۸۵). نتایج تفضیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن.
مرکز آمار ایران (1386). دفتر آمار جمعیت، نیروی کار و سرشماری.
ملکی‌نیا، عماد (1395). بررسی نقش و جایگاه نظام آموزش عالی در توسعه اقتصادی. کنگره ملی آموزش عالی در ایران. صص 5-1.
موحدی، مهدی؛ معتمدی، مجید؛ موحدی، مسعود (1388). بررسی پیامدهای تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی در امور فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی (مطالعه موردی، بانوان شهرستان فیروزکوه). پژوهشگر، فصلنامه مدیریت، 6(13)، 23-35.
موسوی خامنه، مرضیه؛ ابوعلی، ودادهیر؛ برزگر، نسرین (1389). توسعه انسانی مبتنی بر جنسیت و آموزش زنان (نتایج مطالعه‌ای بین کشوری). پژوهش زنان، 8(4).
ودادهیر، ابوعلی (1381). زنان و آموزش عالی؛ تکوین هویتی نوین برای زنان در آموزش عالی ایران. کتاب زنان، 15.
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری (1392 – 1391). آمار آموزش عالی ایران. گروه پژوهش‌های آماری و فناوری اطلاعات.
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری (1394). آمار آموزش عالی ایران. گروه پژوهش‌های آماری و فناوری اطلاعات.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (۱۳۹۱). آمار آموزش عالی. برگرفته از سایت http://www.msrt.ir
یگانه فینی، نوشزاد؛ صدیق سروستانی، رحمت‌الله؛ صالحی امیری، سید رضا؛ بهبهانی، زهرا (1393). بررسی تأثیر ابعاد فرهنگی جهانی شدن بر فرهنگ زنان (مطالعه موردی: دانشجویان دختر دانشکده مدیریت و حسابداری؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب). مدیریت فرهنگی، 6(24).
Aleemran, R. & Aleemran, S. A. (2014). A Study of the Effect of Woman Indicators on the Economic Growth of the Countries in the Middle East and North Africa (MENA). Journal of Woman & Study of Family, 6(23), 7-30.
Razmi, M. J., & Hajebi, E. (2016). Effect of Woman’s Higher Education on Economic Growth in Some OPEC and North Africa Countries. Journal of Economic Modeling Research, 6(24), 175-200.
Raport de FMI (2015). pourquoi faut-il encourager le travail des femmes? in: http://www.terrafemina.com/emploi-a-carrieres/actu/articles/31158-fmi-pourquoi-faut-il-encourager-le-travail-des-femmes-.html, consulté: le 10 juin 2015.
Rapport sur l’initiative de l’OCDE pour la parité: l’égalité entre hommes et femmes en matière d’éducation, d’emploi et d’entrepreneuriat. (2011). Réunion du Conseil au niveau des ministres Paris, 25-26 mai 2011.