ارزیابی توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیلان معماری از منظر برنامه درسی و حرفه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

چکیده

هدف: پژوهش حاضرسنجش توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیلان معماری از منظر برنامه درسی و حرفه برای تبیین مولفه های معمار توانمند حرفه ای و تلاشی برای تبیین ویژگی های مورد نیاز فارغ التحصیلان برای ورود به بازار کار بعد از فارغ التحصیلی از منظر برنامه درسی و حرفه می باشد.
روش پژوهش: این پژوهش مطالعه ای کیفی است و با حوزه هایی همچون: آموزش معماری، توانمندی های فارغ التحصیلان و نیاز های حرفه مرتبط است و ازنظر هدف جز پژوهش های کاربردی "اکتشافی" محسوب می شود، مطالعه با طی روند تحقیق توصیفی_تحلیلی، به گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و مطالعه اسناد کتابخانه ای بصورت ترکیبی می پردازد. برای سنجش تجربی الگوی عملیاتی پژوهش با اطلاعات مورد پژوهی تحقیق، مجدداً با استفاده از الگو یابی علّی یا الگوسازی معادله های ساختاری ارزیابی صورت گرفت.
یافته‌ها: دو مولفه خصوصیات حرفه ای و دانش عملی(طراحی) به عنوان ویژگی های اصلی معمار توانمند حرفه ای تعیین شده اند.
نتیجه‌گیری: مولفه دانش عملی "طراحی" دارای بیشترین تاثیر در بحث آموزش معماری است و پرداختن به آن به عنوان ویژگی اصلی معمار توانمند حائز اهمیت فوق العاده ای است، همچنین پرداختن به خصوسیات حرفه ای به عنوان بعد دیگر معمار توانمند لازمه توجه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Faculty of Architecture Graduates' Professional Capabilities in Terms of Curriculum and Profession

نویسندگان [English]

  • hamed beyti
  • yousef soltani
  • minoo gharehbaglou
عضو هیات علمی
چکیده [English]

Objective: The present study assessed architecture graduates' professional capabilities in terms of curriculum and profession in order to explain the components of a professional architecture, and also explained the characteristics required by graduates in order to enter into labor market after graduation regarding curriculum and Profession.
Methods: This research is a qualitative study and is related to fields such as: architecture education, graduates' capabilities and professional needs, and in terms of its purpose, it is considered one of the "exploratory" applied researches. Through the questionnaire and the study of library documents, it is combined. Causal modeling or modeling of structural evaluation equations were used for the experimental assessment of the operational model of research using case study research data.
Results:Two components: professional characteristics and practical knowledge (design) have been identified as the main characteristics of a competent professional architect.
Conclusion: The practical knowledge of designing has the greatest influence in architecture education, and paying attention to it is especially important for a skilled competent architect. Furthermore, in order to achieve the required professional capabilities, it is necessary to study the professional characteristics as another dimension of a competent architect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum
  • Profession Expectations
  • Graduates' Capabilities
  • Competent Architect