کلیدواژه‌ها = کارآفرینی
تعداد مقالات: 12
4. تحلیل تأثیر هوش هیجانی بر روحیه کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تربیت مدرس

دوره 9، شماره 36، اسفند 1395، صفحه 97-114

امیر نعیمی؛ نفیسه صلاحی مقدم؛ پریسا نجفلو


6. ارزیابی دانش، توانش، نگرش و خلاّقیت کارآفرینی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه‌های اصفهان و زنجان)

دوره 8، شماره 29، خرداد 1394، صفحه 59-83

اکبر خرسندی یامچی؛ محبوبه عارفی؛ نبی اله بیات؛ خدایار سلیمانی مطلق؛ حسن روشنی علی بنه سی


7. مطالعة تطبیقی آموزش کارآفرینی در کشورهای منتخب شمال و جنوب

دوره 7، شماره 25، خرداد 1393، صفحه 101-128

حمید رحیمی؛ مصطفی شریف


8. رویکرد میان‌رشتگی آموزش کارآفرینی در نظام آموزش عالی

دوره 6، شماره 24، اسفند 1392، صفحه 11-34

حسین خنیفر؛ رسول رسایی فرد؛ مهدی صفیان بلداجی


11. موانع و چالش های شکل گیری دانشگاه کارآفرین در ایران

دوره 1، شماره 3، آذر 1387، صفحه 89-103

کریم کیاکجوری؛ فروغ رودگر نژاد؛ سیده مریم حسینی


12. نهادینه کردن آموزش کارآفرینی در نظام آموزش عالی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1387، صفحه 49-63

مهتاب پورآتشی