درباره نشریه

«نامۀ آموزش عالی»   نشریه‌ای  است  که  با  مجوز  شمارۀ  3/159686  مورخ  91/08/02   وزارت   علوم، تحقیقات و فنّاوری با درجه علمی- ترویجی، از  سوی  مؤسسۀ پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و  سازمان سنجش آموزش کشور منتشر می‌شود.