داوران

فهرست داوران نشریه در سال 1399

 فاخته اسحاقی

دکتر رضا بغدادچی

دکتر مهرداد ثابت

دکتر اکبر خرسندی یامچی

دکتر بتول رحمانی

مریم زمانی‌فر

دکتر قاسم سلیمی

فاطمه صادقی ‌مندی

دکتر کیوان صالحی

طاهره ظفری‌پور

دکتر رضا محمدی

دکتر فرانک مختاریان

دکتر غلامرضا یادگارزاده

 

نام داور سمت / سازمان
محمد آرمند
عیسی ابراهیم زاده
یزدان ابراهیمی
فاخته اسحاقی
افضل اکبری بلوطبنگان
احسان اکرادی دکترای مدیریت آموزش عالی
یعقوب انتظاری
بلال ایزانلو
رقیه باقی یزدل کارشناس امور پژوهشی
رضا بغدادچی رییس اداره انتشارات/سازمان سنجش آموزش کشور
سیما بوذری
مجید پاکدامن عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
موسی پیری هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
مهرداد ثابت عضو هیئت علمی - سنجش و اندازه گیری
رضا جعفری هرندی دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران
جواد حاتمی
سیدداوود حاجی‌میررحیمی
حمداله حبیبی
حمیدرضا حسن آبادی سرپرست گروه سنجش و اندازه گیری
سیدرسول حسینی
سیدصمد حسینی
مریم حسینی لرگانی
مریم خاکسار
اکبر خرسندی یامچی سازمان سنجش آموزش کشور
مهوش خسروی دانشجوی دکتری برنامه ریزی توسعه آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی
ایرج خوش خلق
ابوالفضل داودی رکن آبادی دانشگاه آزاد اسلامی،واحد یزد، گروه مدیریت، یزد،ایران
غلامرضا دهشیری
سلیمان ذوالفقارنسب
بتول رحمانی هیات علمی / دانشگاه رودهن
محسن رحیمی دکتری مدیریت آموزشی
محمدرحیم رسولی آزاد
سیدعباس رضوی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
علاء الدین رفیع زاده
محسن رفیعی استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
اسماعیل زارعی زوارکی
کیومرث زرافشانی
مریم زمانی فر
احمد زندوانیان استادیار دانشکده روان شانسی و علوم تربیتی دانشگاه یزد
تقی زوار
مهدی سبکرو دانشگاه یزد گروه مدیریت
فرهاد سراجی
آیت سعادت طلب
احسان سقط فروش سقط فروش دانشگاه مهرالبرز
نادر سلیمانی عضو هیات علمی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
جمال سلیمی
قاسم سلیمی دانشگاه شیراز
میرمحمد سیدعباس زاده استاد دانشگاه ارومیه- دانشکده ادبیات و علوم تربیتی
لیلی سیفی
عبدالکریم شادمهر
مهدی شریعتمداری -عضو هیات علمی دانشگاه، واحد تهران مرکز -رئیس مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی
نگار شریفی یگانه
امید شکری
علی شمس عضو هیات علمی دانشگاه زنجان
ناصر شیربگی
فاطمه صادقی‌مندی کارشناس پژوهش
کیوان صالحی عضو هیات علمی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
ابراهیم صالحی عمران
سعید صفایی‌موحد
حمزه صمدی میارکلائی باشگاه پژوهشگران جوان
مرتضی طاهری
طاهره ظفری پور کارشناس سازمان سنجش آموزش کشور
محمد عباس زاده
حسین عبداللهی
محمد عزیزی دانشگاه تهران
محمد عسگری
امیر علم بیگی دانشگاه تهران
علی علیزاده عضو علمی دانشگاه فردوسی مشهد
حسن علی نژاد مدرس دانشگاه فرهنگیان
کورش غلامی
جلیل فتح آبادی
اکبر فرجی‌ارمکی
نورعلی فرخی
هاشم فردانش
ولی‌اله فرزاد
فاطمه قلخانباز
سیروس قنبری عضو هیأت علمی هسته مدیریت آموزشی گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا
محمد قهرمانی
حسین کارشکی دانشگاه فردوسی مشهد
مهدیه کاشانی
مسعود گرامی‌پور
معصومه محترم عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
حسین محققی
ایوب محمدیان
کیانوش محمدی‌روزبهانی
مهدی محمودی استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه پیام نور تهران
فرانک مختاریان کارشناس پژوهشی، سازمان سنجش آموزش کشور
ناصر مزینی رئیس مرکز اموزش الکترونیکی و رئیس دانشکده کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران
زهرا معارفوند فارغ التحصیل دوره دکتری دانشگاه شهید بهشتی
روح اله مهدیون گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز- ایران
بهروز مهرام
حمیدرضا ناسار رئیس گروه آموزش و پژوهش استانداری تهران
حسین نجفی
رضا نوروززاده وزارت علوم تحقیقات و فناوری
غلامرضا یادگارزاده
احمدعلی یزدان‌پناه
مسعود یزدانپناه عضو هیات علمی دانشگاه رامین خوزستان
جلیل یونسی