داوران

 

فرایند داوری مقاله‌ها

 

مقاله‌های این نشریه به صورت محرمانه داوری می‌شوند. نام نویسندگان برای داور و نام داوران برای نویسندگان مخفی است.

 

مقاله‌های دریافتی ابنتدا بر اساس محورهای موضوعی و استاندارد نشریه، بررسی و در صورت تأیید برای سردبیر ارسال می‌شود.

 

در صورتی که مقاله با محتوای نشریه همخوانی داشته باشد و دارای نوآوری یا پیشنهادهای کاربردی در جهت پیشبرد هدف‌های نشریه باشد در چرخه داوری قرار می‌گیرد و در غیراین صورت اعلام رد می‌شود.

 

مقاله تأیید شده سردبیر، برای سه داور فرستاده می‎شود و با دریافت دو رأی مشابه نتیجه مقاله به سردبیر گزارش می‌شود.

 

پس از اعمال اصلاحات و پیشنهادهای داوران توسط نویسنده، مقاله داوری نهایی می‌شود و در نهایت، رد یا پذیرش مقاله بر عهده سردبیر و اعضای هیئت تحریریه است.

 

 

فهرست داوران نشریه در سال 1399

 فاخته اسحاقی

رقیه باقی یزدل

دکتر رضا بغدادچی

دکتر مهرداد ثابت

دکتر اکبر خرسندی یامچی

دکتر بتول رحمانی

مریم زمانی‌فر

دکتر قاسم سلیمی

فاطمه صادقی ‌مندی

دکتر کیوان صالحی

طاهره ظفری‌پور

دکتر رضا محمدی

دکتر فرانک مختاریان

دکتر غلامرضا یادگارزاده