آمار و ارقام نشریه

تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 52
تعداد مقاله‌ها 368
تعداد نویسندگان 735
تعداد مشاهده مقاله 258,848
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 152,660
تعداد مقاله‌های ارسال شده 697
تعداد مقاله‌های رد شده 449
درصد رد مقاله 64
تعداد مقاله‌های پذیرفته شده 102
درصد پذیرش 15
تعداد پایگاه‌های نمایه شده 5
تعداد داوران 371

دسترسی به مقاله‌های فصلنامه علمی «نامه آموزش عالی» آزاد است. 

-------------------------------------------------------------

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌کند.

 

شماره جاری: دوره 13، شماره 52، زمستان 1399 

4. کاربرد یادگیری ترکیبی در آموزش عالی از منظر آموزش‌دهنده

صفحه 95-123

محمدرحیم جعفرزاده؛ سیده اسما حسینی؛ حسینعلی جاهد؛ صمد عابدی


ابر واژگان