آمار و ارقام نشریه

تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 58
تعداد مقاله‌ها 409
تعداد نویسندگان 840
تعداد مشاهده مقاله 352,401
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 212,384
تعداد مقاله‌های ارسال شده 849
تعداد مقاله‌های رد شده 484
درصد رد مقاله 57
تعداد مقاله‌های پذیرفته شده 132
درصد پذیرش 16
تعداد پایگاه‌های نمایه شده 13
تعداد داوران 379

«نامۀ آموزش عالی»   نشریه‌ای  علمی است  که  با  مجوز   وزارت   علوم، تحقیقات و فناوری  توسط مؤسسۀ پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و  سازمان سنجش آموزش کشور منتشر می‌شود. چهار فایل ضروری که باید از طریق سامانۀ دریافت مقاله‌ها ارسال شوند: یک. فایل اصلی مقاله (بدون نام نویسندگان)، دو. فایل مشخصات نویسندگان با فرمت یاد شده؛ سه. فرم تعهدنامه (باید شامل عنوان مقاله و نام و نام خانوادگی تمام نویسندگان باشد و به امضای همه نویسندگان رسیده باشد)؛ و  چهار. فرم تضاد منافع (باید توسط نویسنده مسئول امضاء و به همراه فایل مقاله بارگذاری شود). 
نشریه «نامه آموزش عالی» با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین‌نامۀ اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

شایان ذکر است که بابت پردازش و ارزیابی مقالات در نشریه«نامه آموزش عالی» مبلغی دریافت نمی‌شود و پذیرش و انتشار مقاله در این نشریه رایگان است.

.           

شماره جاری: دوره 15، شماره 58، تیر 1401 

طراحی مدل پارادایمی دانشگاه باز: براساس پارادایم نوآوری باز

صفحه 32-54

معصومه تجری؛ عادل زاهد بابلان؛ تقی اکبری؛ مهدی معینی کیا


ابر واژگان