آمار و ارقام نشریه

تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 53
تعداد مقاله‌ها 375
تعداد نویسندگان 754
تعداد مشاهده مقاله 290,108
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 166,760
تعداد مقاله‌های ارسال شده 738
تعداد مقاله‌های رد شده 466
درصد رد مقاله 63
تعداد مقاله‌های پذیرفته شده 110
درصد پذیرش 15
تعداد پایگاه‌های نمایه شده 9
تعداد داوران 372

دسترسی به مقاله‌های فصلنامه علمی «نامه آموزش عالی» آزاد است. 

-------------------------------------------------------------

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌کند.

 

شماره جاری: دوره 14، شماره 53، بهار 1400 

ابر واژگان