آمار و ارقام نشریه

تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 52
تعداد مقاله‌ها 374
تعداد نویسندگان 752
تعداد مشاهده مقاله 262,706
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 155,335
تعداد مقاله‌های ارسال شده 703
تعداد مقاله‌های رد شده 455
درصد رد مقاله 65
تعداد مقاله‌های پذیرفته شده 104
درصد پذیرش 15
تعداد پایگاه‌های نمایه شده 5
تعداد داوران 371

دسترسی به مقاله‌های فصلنامه علمی «نامه آموزش عالی» آزاد است. 

-------------------------------------------------------------

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌کند.

 

شماره جاری: دوره 13، شماره 52، زمستان 1399 

4. کاربرد یادگیری ترکیبی در آموزش عالی از منظر آموزش‌دهنده

صفحه 95-123

محمدرحیم جعفرزاده؛ سیده اسما حسینی؛ حسینعلی جاهد؛ صمد عابدی


ابر واژگان