دسترسی به مقاله‌های فصلنامه علمی «نامه آموزش عالی» آزاد است. این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، پایگاه اطلاعات نشریات کشور (مگیران) و پایگاه مجلات تخصصی نور نمایه می‌شود.

شماره جاری: دوره 13، شماره 51، پاییز 1399، صفحه 7-215 

7. سنجش تفکر انتقادی: معرفی شیوه‌های سنتی و نوین

صفحه 183-215

زهرا مرادی نجف آبادی؛ مریم محسن پور


ابر واژگان