آمار و ارقام نشریه

تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 57
تعداد مقاله‌ها 403
تعداد نویسندگان 826
تعداد مشاهده مقاله 330,725
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 202,510
تعداد مقاله‌های ارسال شده 815
تعداد مقاله‌های رد شده 481
درصد رد مقاله 59
تعداد مقاله‌های پذیرفته شده 124
درصد پذیرش 15
تعداد پایگاه‌های نمایه شده 12
تعداد داوران 378

«نامۀ آموزش عالی»   نشریه‌ای  علمی است  که  با  مجوز   وزارت   علوم، تحقیقات و فناوری  توسط مؤسسۀ پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و  سازمان سنجش آموزش کشور منتشر می‌شود. چهار فایل ضروری که باید از طریق سامانۀ دریافت مقاله‌ها ارسال شوند: یک. فایل اصلی مقاله (بدون نام نویسندگان)، دو. فایل مشخصات نویسندگان با فرمت یاد شده؛ سه. فرم تعهدنامه (باید شامل عنوان مقاله و نام و نام خانوادگی تمام نویسندگان باشد و به امضای همه نویسندگان رسیده باشد)؛ و  چهار. فرم تضاد منافع (باید توسط نویسنده مسئول امضاء و به همراه فایل مقاله بارگذاری شود). 
نشریه «نامه آموزش عالی» با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین‌نامۀ اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

شایان ذکر است که بابت پردازش و ارزیابی مقالات در نشریه«نامه آموزش عالی» مبلغی دریافت نمی‌شود و پذیرش و انتشار مقاله در این نشریه رایگان است.

.           

شماره جاری: دوره 15، شماره 57، خرداد 1401 

نقش انگیزش اعضای هیئت علمی در گرایش آنان به مطالعات میان رشته ای

صفحه 35-56

پرویز ابراهیمیان؛ روح اله مهدیون؛ ابوالفضل قاسم زاده؛ محمد رزاقی


ابر واژگان