آمار و ارقام نشریه

تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 55
تعداد مقاله‌ها 391
تعداد نویسندگان 790
تعداد مشاهده مقاله 317,118
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 189,174
تعداد مقاله‌های ارسال شده 781
تعداد مقاله‌های رد شده 478
درصد رد مقاله 61
تعداد مقاله‌های پذیرفته شده 118
درصد پذیرش 15
تعداد پایگاه‌های نمایه شده 11
تعداد داوران 376

«نامۀ آموزش عالی»   نشریه‌ای  علمی است  که  با  مجوز   وزارت   علوم، تحقیقات و فناوری  توسط مؤسسۀ پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و  سازمان سنجش آموزش کشور منتشر می‌شود. چهار فایل ضروری که باید از طریق سامانۀ دریافت مقاله‌ها ارسال شوند: یک. فایل اصلی مقاله (بدون نام نویسندگان)، دو. فایل مشخصات نویسندگان با فرمت یاد شده؛ سه. فرم تعهدنامه (باید شامل عنوان مقاله و نام و نام خانوادگی تمام نویسندگان باشد و به امضای همه نویسندگان رسیده باشد)؛ و  چهار. فرم تضاد منافع (باید توسط نویسنده مسئول امضاء و به همراه فایل مقاله بارگذاری شود). 
نشریه «نامه آموزش عالی» با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین‌نامۀ اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

.           

شماره جاری: دوره 14، شماره 55، پاییز 1400 

4. طراحی و تدوین الگویی برای بازنگری برنامه‌های درسی رشته آموزش عالی در مقطع دکتری

صفحه 107-128

سیمین عذار منسوبی؛ اباصلت خراسانی؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ غلامرضا شمس


6. معیارهای چابکی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران

صفحه 163-182

سیده نیلوفر شامرادی؛ نرگس حسن مرادی؛ مجتبی معظمی


7. دستاوردهای تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی در حوزه ورزش

صفحه 183-212

میثم نوری خان یوردی؛ محمدحسین رضوی؛ سعید تابش؛ مرتضی دوستی


ابر واژگان