آمار و ارقام نشریه

تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 54
تعداد مقاله‌ها 383
تعداد نویسندگان 771
تعداد مشاهده مقاله 295,759
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 171,024
تعداد مقاله‌های ارسال شده 750
تعداد مقاله‌های رد شده 473
درصد رد مقاله 63
تعداد مقاله‌های پذیرفته شده 112
درصد پذیرش 15
تعداد پایگاه‌های نمایه شده 9
تعداد داوران 374

دسترسی به مقاله‌های فصلنامه علمی «نامه آموزش عالی» آزاد است. 

-------------------------------------------------------------

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌کند.

 

شماره جاری: دوره 14، شماره 54، تابستان 1400 

3. تجاری سازی دانش مبتنی بر نقش دوسوتوانی سازمانی در آموزش عالی

اکرمه السادات یعقوبی؛ یلدا دلگشایی؛ لیلا حسینی؛ فرشته کردستانی


ابر واژگان