بررسی علل و انگیزه‌های تحصیل در رشته‌های فنی و حرفه‌ای در ایران، مطالعه موردی: آموزشکده فنی- حرفه‌ای آیت‌الله حسن‌زاده آملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

چکیده

با وجود ورود به عصر اطلاعاتی و اقتصاد دانش، زیرساخت‌های صنعتی و مهارت‌های مرتبط با آن برای جوامع از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. برای رسیدن به این هدف، توسعۀ آموزش‌های فنی حرفه‌ای ضروری به نظر می‌رسد. تحقیق حاضر با روش توصیفی به بررسی علل و انگیزه‌های تحصیل در رشته‌های فنی حرفه‌ای در ایران پرداخته است. جامعۀ آماری دانشجویان آموزشکدۀ فنی-حرفه‌ای آیت‌الله حسن‌زاده آملی به تعداد 148 نفر است. با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تک مرحله‌ای رشته‌های (ساخت و تولید قالب‌سازی، مکانیک خودرو و الکترونیک) به عنوان نمونۀ آماری انتخاب شد و با پرسشنامه داده‌ها گردآوری شد. یافته‌ها نشان داد از دیدگاه دانشجویان؛ قابلیت اشتغال‌زایی، کوتاه‌مدت بودن دوره‌ها و نگرش جامعه نسبت به آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای تأثیر کمتر و در مقابل امکان تحصیل در مقاطع بالاتر، درآمدزایی، فرصت‌های شغلی و تشویق خانواده‌ها تأثیر بیشتری برای ورود به این آموزشکده‌ها داشته است. بر اساس متغیرهای زمینه‌ای و رشتۀ تحصیلی بین دیدگاه پاسخ‌دهندگان در خصوص عوامل هفت‌گانه به جز شغل مادر، تفاوت معنی‌داری مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Causes and Motivation of Study in Vocational-Technical Courses in Iran: A Ca