کلیدواژه‌ها = تفکر انتقادی
سنجش تفکر انتقادی: معرفی شیوه‌های سنتی و نوین

دوره 13، شماره 51، آبان 1399، صفحه 183-215

زهرا مرادی نجف آبادی؛ مریم محسن پور


رابطه میزان سواد رسانه‌ای با تفکر انتقادی دانشجویان

دوره 12، شماره 47، آبان 1398، صفحه 101-125

فرهاد سراجی؛ مجید شریفی؛ جواد هدایتی؛ سعید شریفی