کلیدواژه‌ها = متخصصان
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد روش دلفی در تحقیقات علوم رفتاری و پزشکی: مروری بر مزایا، تنگناها و روش‌شناسی

دوره 7، شماره 26، تابستان 1393، صفحه 131-154

احسان جمالی؛ مجتبی حبیبی؛ رقیه باقی یزدل