کلیدواژه‌ها = کارآفرینی دانش
1. کارآفرینی در صنعت دانش ایران

دوره 7، شماره 25، بهار 1393، صفحه 11-37

یعقوب انتظاری؛ محمدجواد صالحی