نقش و عملکرد قانون نحوۀ تأمین هیئت علمی طرح سربازی در تأمین هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری

2 کارشناس مسئول وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری

چکیده

برنامه‌ریزی نیروی انسانی، برای تأمین هیئت علمی مورد نیاز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی تلاشی هدفمند برای پیش‌بینی، بکارگیری، حفظ و اعتلای نیروی انسانی در نظام آموزش عالی کشور است. دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور به طرق مختلف از جمله از طریق قانون نحوۀ تأمین هیئت علمی (طرح سربازی) مصوب 1/3/1365 مجلس شورای اسلامی، هیئت علمی مورد نیاز خود را در بخش آموزشی و تحقیقاتی تأمین می‌کنند.
در این مقاله، تاریخچۀ شکل‌گیری‌، اهمیت و ضرورت، اهداف و فرایند انجام قانون نحوۀ تأمین هیئت علمی (طرح سربازی)، عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری و نتایج حاصل از آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Calling Conscripts Law in Providing Faculty Members for Higher Education Institutes and Universities

نویسندگان [English]

  • Rahim Safari 1
  • Reza Norouzzadeh 1
  • Minoo Sadat Nofel 2
1
2
چکیده [English]

Trying to anticipate, utilize and protect human resources is a way to plan and provide the required human resources for higher education institutes and universities. These institutes and universities usually provide their needed faculty members in the education and research section through different ways such as using “Providing Faculty Members through Calling Conscripts Law”, approved by the Parliament of Islamic Republic of Iran in 1986.
This paper tried to investigate and study the history, importance, goals and process of accomplishing the “Providing Faculty Members through Calling Conscripts Law”. It also focused on the performance of Ministry of Science, Research and Technology supporting this law

کلیدواژه‌ها [English]

  • Law
  • faculty member
  • calling conscripts
  • University
حسینی، سید محمود (1376). راهبردها و روش‌های ارتقاء و توسعۀ قابلیت‌ها و مهارت‌های اعضای هیئت علمی در دانشگاه‌های ایران. مجموعه مقالات نخستین سمینار آموزش عالی در ایران، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی.
خلیجی، (1376). سیر تحول آموزش عالی، مجموعه مقالات نخستین سمینار آموزش عالی در ایران، تهران، دانشگاه علامه طباطبائی.
شاستر، جان (1376). بازارهای نیروی کار دانشگاهی (متخصص). ترجمۀ دکتر حسین لطف آبادی، گزیدۀ مقالات دایره‌المعارف آموزش عالی، ج اول. تهران: مؤسسۀ پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.
قارون، معصومه (1383). تحلیل و برآورد تقاضای اجتماعی ورود به آموزش عالی. تهران، مؤسسۀ پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.
گلپایگانی، بهروز (1372). مجموعه قوانین آموزش عالی. انتشارات علمی و فرهنگی معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری (1384)، سند ملی توسعۀ بخش آموزش عالی در برنامۀ چهارم توسعه، تهران، وزا رت علوم، تحقیقات  و فنّاوری، گزارش چاپ‌نشده.
مجلس شورای اسلامی (1365). قانون نحوۀ تأمین هیئت علمی مورد نیاز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور. تهران: مجلس شورای اسلامی.
محمد نژاد عالی زمینی، یوسف و همکاران (1383). گزارش ملی آموزش عالی ایران. سال 1382، تهران: مؤسسۀ پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی. 
موسی پور، نعمت اله (1383). برنامه‌ریزی نیروی انسانی. دایره‌المعارف آموزش عالی، تهران، بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی.
مهر محمدی، محمود و همکاران (1383). بررسی افزایش دسترسی به آموزش عالی. تهران: مؤسسۀ پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.
نوروززاده، رضا (1385). برآورد هیئت علمی مورد نیاز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور. معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری، چاپ شده.
نوفل، مینو سادات (1383). گزارش طرح سربازی. تهران، دفتر نظارت و ارزیابی، معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری (چاپ نشده).