دشواری‌های برابریابی اصطلاحات آموزش عالی از عربی به فارسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رشته مترجمی عربی از دانشگاه اصفهان

2 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف مقاله حاضر، بررسی دشواری‌های برابریابی اصطلاحات آموزش عالی از عربی به فارسی است. بدین منظور به بررسی میدانی اصطلاحات آموزش عالی در زبان عربی و مقایسه آنها با برابر نهاده‌های فارسی‌شان با نگاهی نقادانه به دشواری‌های برابریابی این اصطلاحات پرداخته شده است. در این مقاله، افزون بر دسته‌بندی اصطلاحات، رابطه معنایی آنها با معادل فارسی، آسیب‌شناسی وضع اصطلاح در حوزه آموزش عالی با توجه به اختلاف فرهنگ‌ها و نظام‌های آموزش عالی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Problems of Finding Proper Persian Equivalents for Arabic Higher Education Terminology

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Moradi 1
  • Seyyed Mohammadreza Ebnolrasool 2
1
2
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the problems of finding proper Persian equivalents for Arabic higher education terminology. For this purpose, some Arabic higher education terms are compared with their Persian equivalents in a field study, keeping a critical mind on the difficulties of finding equivalents for these terms. In addition to classifying the Arabic terms, this study also discusses and reviews their semantic relations with Persian equivalents, and the pathology of making terms in the field of higher education with regards to the differences in cultures and systems of higher education.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • terminology
  • Higher Education
  • Arabic
  • Persian
  • Finding Equivalent Terms

آذرنوش، آذرتاش (1387). فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی. تهران: نشر نی. 

الجامعة اللبنانیة (2000). بیروت: الجامعة اللبنانیة.

خالد، نصرصالح (1421هـ).دلیل الطالب لمرحلة البکالوریوس. الأردن: جامعة آل البیت. 

دادمرزی، سید مهدی (1377). واژه‌نامه نظام آموزش عالی کشور. قم: دبیرخانه مجمع گروه‌های معارف اسلامی.

دلیل جامعة حلب (2000ـ2003م). حلب: مطبعة جامعة حلب.
الروابدة وآخرون (1998م). دلیل جامعة مؤتة. الأردن: جامعة مؤتة.
عوض عبدالعزیز وآخرون (2001م). دلیل جامعة الیرموک. الأردن ـ إربد: جامعة الیرموک.

غفرانی، محمد؛ و مرتضی آیت الله‌زاده شیرازی (1383). فرهنگ اصطلاحات روز فارسی ـ عربی. تهران: امیر کبیر.

قیم، عبد النبی (1387). فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی. چ 7، تهران: فرهنگ معاصر.

کریم پور، حجت الله؛ و شهلا دهقانی (1375). راهنمای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی. تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالی.

مجموعه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی (1373). اداره کل قوانین و مقررات کشور.
مشخصات جداول رشته­های آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور (1364). جهاد دانشگاهی.
 
http://graduatestudies.kau.edu.sa/content
http://www. rwtc. edu/arabic/esf/esfacadrules. htm
http://graduatestudies. kau.edu.sa/content
www. rwtc. edu/arabic/esf/esfacadrules.htm