روش‌های برخورد با داده‌های گمشده: مزایا، معایب، رویکردهای نظری و معرفی نرم‌افزارها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد امور پژوهشی سازمان سنجش آموزش کشور

2 استادیار سازمان سنجش آموزش کشور

3 دانشیار دانشگاه تهران

4 استادیار پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در تحلیل داده‌ها، گاهی برخی مشاهدات به دلایل گوناگون و روش‌های متفاوت، گمشده محسوب می‌شوند. چگونگی برخورد با این مشاهدات در تحلیل داده‌ها، به دلیل اهمیت نتایج حاصل از آنها به‌ویژه در تصمیم‌گیری‌های حساس، از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. پیش از این، برای غلبه بر مشکل داده‌های گمشده مرسوم‌ترین روش، حذف داده‌های گمشده بود که منجر به داده‌هایی با کیفیت پایین و به تبع آن تحلیل و استخراج نتایج دارای سوگیری می‌شد. امروزه با پیشرفت‌های علمی در حوزه‌های گوناگون و پیدایش روش‌های توانمند آماری، می‌توان پیش از مد‌ل‌سازی داده‌های ناکامل، مقادیر گمشده را با مقادیر مناسب جایگذاری یا برآورد کرد. در این مقاله، به بررسی انواع داده‌های گمشده، روش‌های جانهی، مفروضه‌ها، مقایسه روش‌های جانهی و مزایا-معایب آنها و معرفی مختصر نرم‌افزارهای کاربردی در این حوزه پرداخته شده است. برای تحلیل داده‌ها (با استفاده از نرم‌افزار R) یک نمونه داده تجربی مربوط به نتایج نود و یکمین آزمون تولیمو در سال 1393 ارائه شده است. نتایج نشان داد که در خصوص این داده‌ها از بین سه روش جانهی چندگانه، الگوریتم EM و الگوریتم DA، با توجه به معیار MSE، الگوریتم

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Methods of Dealing with Missing Data: Advantages, Disadvantages, Theoretical Approaches and Application of Software

نویسندگان [English]

  • Roghayeh Baghi Yazdel 1
  • Ehsan Jamali 2
  • Ebrahim Khodaei 3
  • Mojtaba Habibi 4
آشفته، افشین (1392). بررسی روش­های برخورد با داده­های گمشده. مجله اندیشه آماری، 2، 40-47.
افشاری صفوی، علیرضا؛ کاظم­زاده قره‌چبق، حسین و رضایی، منصور (1394). مقایسه روش الگوریتم EM و روش­های متداول جانهی داده­های گمشده: مطالعه روی پرسشنامه خوددرمانی بیماران دیابتی، مجله تخصص اپیدمیولوژی ایران؛ 11 (3)، 43 – 51.
پورحسینقلی، محمدامین؛ علوی مجد، حمید؛ ابدی، علیرضا و پروانه­وار، سیمین (1384). تحلیل درست‌نمایی ماکسیمم مدل رگرسیون لجستیک در حالتی که داده‌های متغیرهای پیشگو کامل نیستند ولی متغیرهای کمکی وجود دارند، مجله اپیدمیولوژی ایران، 1 (2)،  65 – 72.
رشیدی‌نژاد، آسیه و نواب­پور، حمیدرضا (1389). مقایسه جانهی الگوریتم EM با دو روش جانهی میانگین و نمونه­های جدید در آمارگیری­های پانلی. مجله بررسی‌های آمار رسمی ایران، 21 (1)، 89 – 108.
زائری، فرید؛ اکبرزاده باغبان، علی­رضا؛ کاظم‌زاده، مژگان؛ یاسری، مهدی و عباسی، علی­محمد (1391). انواع گمشدگی در مطالعات طولی و روش­های مبنی بر درست‌نمایی برای تحلیل آنها. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 4، 208 -222.
قاسمی، وحید (1389). مدل­سازی معادله ساختاری در پژوهش­های اجتماعی با کاربرد Amos. تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.
 
Allison, P. D. (2005). Imputation of categorical variables with PROC MI. [accessed July 30, 2006]. http://www2.sas.com/proceedings/sugi30/113-30.pdf.
Arbuckle, J. L., & Wothke, W. (1999). AMOS 4.0 user’s guide [Computer software manual]. Chicago: Smallwaters.
Bernaards, C. A.; Belin, T. R. & Schafer, J. L. (2007). Robustness of multivariate normal approximation for imputation of incomplete binary data. Statistics in Medicine, 26, 1368–1382.
BMDP Statistical Software. (1992). BMDP statistical software manual. Los Angeles: University of California Press.
Bryk, A. S.; Raudenbush, S. W., & Congdon, R. T. (1996). Hierarchical linear and nonlinear modeling with the HLM/2L and HLM/3L programs. Chicago: Scientific Software International.
De Leeuw, E. D.; Hox, J. J., & Huisman, M. (2003). Prevention and treatment of item nonresponse. Journal of Official Statistics, 19, 153–176.
Dempster, A. P.; Laird, N. M. & Rubin, D. B. (1977). Maximum likelihood from incomplete data via the EM algorithm. Journal of the Royal Statistical Society, 39 (1), 1–22.
Donneau, A. F.; Mauer, M.; Molenberghs, G. & Albert, A. (2015). Communications in Statistics – Simulation and Computation: A Simulation Study Comparing Multiple Imputation Methods for Incomplete Longitudinal Ordinal Data. Communications in Statistics—Simulation and Computation, 44, 1311-1338.
Fleiss, J. L.; Levin, B. & Paik, M. C. (2002). Statistical Methods for Rates and Proportions, 3rd ed. John Wiley & Sons.
Gellman, A. & Hill, J. (2007). Data analysis using regression and multilevel/hierarchical models. Cambridge University Press, New York.
Glynn, R. J. & Laird, N. M. (1983). Regression Estimates and MissingData: Complete Case Analysis. Unpublished Manuscript, Department of Biostatistics, Harvard University.
Graham, J. W., & Hofer, S. M. (1991). EMCOV.EXE users 'guide [Computer software manual]. Unpublished manuscript,University of Southern California, Los Angeles.
Graham, J.; Hofer, S., & MacKinnon, D. (1996). Maximizing the usefulness of data obtained with planned missing value patterns: An application of maximum likelihood procedures. Multivariate Behavioral Research, 31, 197–218. Doi: 10.1207/ s15327906mbr3102_3.
Haitovsky, Y. (1968). Missing data in regression analysis. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, Methodological, 30, 67–82.
Honaker, J.; King, G.; Blackwell, M.  (2006). Amelia software website. Accessed December 15, 2006]. http://gking.harvard.edu/amela.
Honaker, J. & King, G. (2006). What to do about missing values in time series cross-section data. [Accessed December 17, 2006]. http://gking.harvard.edu/files/abs/pr-abs.shtml.
Horton, N. J.; Lipsitz, S. R., & Parzen, M. (2003). A potential for bias when rounding in multiple imputation. TheAmerican Statistician, 57 (4), 229–232.
Horton, N. J., & Kleinman, K. P. (2007). Much ado about nothing: A comparison of missing data methods and software to fit incomplete data regression models. The American Statistician, 61(1), 79–90.
Imai, K.; King, G. & Lau, O. (2006). Zelig software website. [Accessed December15, 2006].http://gking.harvard.edu/zelig.
Insightful (2001). S-PLUS (Version 6) [Computer software]. Seattle, WA: Insightful.
Jo¨reskog, K. G., & So¨rbom, D. (2001). LISREL (Version8.5) [Computer software]. Chicago: Scientific Software International.
Kim, J. (2004). Finite sample properties of multiple imputation estimators. Annals of Statistics, 32, 766–783. Doi: 10.1214/009053604000000175.
King, G; Honaker, J.; Joseph, A. & Scheve, K. (2001). Analyzing incomplete political science data: an alternative algorithm for multiple imputation. American Political Science Review, 95, 49–69.
Little, R. J. & Rubin, D. B. (1987). Statistical analysis with missing data. Wiley New York.
Littell, R. C.; Milliken, G. A.; Stroup, W. W., & Wolfinger, R. D. (1996). SAS system for mixed models. Cary, NC: SAS Institute.
Little, R. J. A. & Rubin, D. B. (2002). Statistical analysis with missing data. John Wiley & Sons; New York.
Marwala, T. (2009). Computational Intelligence for Missing Data Imputation, Estimation andManagement:Knowledge Optimization Techniques, South Africa: University of Witwatersrand IGI Global 2009 ISBN 978-1-60566-336-4.
McKnight, P.; McKnight, K.; Sidani, S., & Figueredo, A. (2007). Missing data: A gentle introduction. New York, NY: Guilford Press.
Multilevel Models Project (1996). Multilevel modeling applications—A guide for users of MLn. [Computer softwaremanual]. London: University of London, Institute ofEducation.
Muthe´n, L. K., & Muthe´n, B. O. (1998). Mplus user’sguide [Computer software manual]. Los Angeles: Muthe´n & Muthe´n.
Neale, M. C.; Boker, S. M.; Xie, G., & Maes, H. H. (1999). Mx: Statistical modeling (5th Ed.) [Computer software]. Richmond: Virginia Commonwealth University, Department of Psychiatry.
Nirelli, L. M.; Larsen, M. D.; Croghan, I. T.; Schroeder, D. R.; Offord, K. P. & Hurt, R. D. (2005) Comparison of methods for handling missing data in a collegiate survey of tobacco use Proceedings of the Survey Research Methods Section, American Statistical Association. Alexandria, VA: American Statistical Association.
Peng, C.; Harwell, M.; Liou, S., & Ehman, L. (2006). Advances in missing data methods and implications for educational research. In S. S. Sawilowsky (Ed.), Real data analysis (pp. 31–78). Charlotte, NC: New Information Age.
Peugh, J., & Enders, C. (2004). Missing data in educational research: A review of reporting practices and suggestions for improvement. Review of Educational Research, 74, 525–556. Doi: 10.3102/00346543074004525.
Rubin, D. B. (1987). Multiple Imputation for Nonresponsein Surveys. New York: John Wiley & Sons; 1987.
Robins, J. M., & Rotnitzky, A. (1992). Recovery of information and adjustment for dependent censoring using surrogate markers. Boston: Birkhauser.
Rubin, D. B. (1996). Multiple Imputation after 18+ Years (with discussion), J. A. Stat. Asso, 19, 473-489.
Salkind, N., & Rasmussen, K. (2007). Encyclopedia of measurement and statistics. Thousand Oaks, CA: Sage.
Stata. (2001). Stata user’s guide [Computer software manual]. College Station, TX: Author.
Schafer, J. L. (1997a). Analysis of incomplete multivariate data, Chapman & Hall, New York.
Schafer, J. L. (1997b). Introduction to multiple imputations for missing data problems, viewed 6 May 2002,<www.stat.psu.edu/~jls/asa97/slide7.html>.
Schafer, J. L. (1997). Analysis of Incomplete Multivariate Data. Book number 72 in the Chapman & Hall series Monographs on Statistics and Applied Probability. London.
Schimert, J.; Schafer, J. L.; Westerberg, T.; Fraley, C., & Clarkson, D. (2001). Analyzing missing values in SPLUS. Seattle, WA: Insightful.
Tanner, M. A., & Wong, W. H. (1987). The calculation of posterior distributions by data augmentation. Journal of American Statistical Association 82, 528–550.
Templ, M. & Filzmoser, P. (2008). Visualization of missing values using the R-package VIM, Reserach report cs-2008-1, Department of Statistics and Probability Theory, Vienna University of Technology.
Templ, M; Kowarik, A. & Filzmoser, P. (2011). Iterative stepwise regression imputation using standard and robust methods, Computational Statistics & Data Analysis, 55, 2793-2806.
Van Buuren, S. (2012). Flexible Imputation of Missing Data. Chapman & Hall/CRC, Boca Raton, FL.
Von, Hippel P. (2004). Biases in SPSS 12.0 missing value analysis. The American Statistician, 58 (2), 160–164.
Wayman, J. C. (2003). Multiple imputation for missing data: What is it and how can I use it, in Annual Meeting of the American Educational Research Association, Chicago, IL, pp. 2- 16.
Yuan, Y. C. (2000). Multiple imputation for missing data: Concepts and new development. In Proceedings of the Twenty-Fifth Annual SAS Users Group International Conference (Paper No. 267). Cary, NC: SAS Institute.
Young, W.; Weckman, G., & Holland, W. (2011). A survey of methodologies for the treatment of missing values within datasets: Limitations and benefits. Theoretical Issues in Ergonomics Science, 12, 15 – 43.