تحولات آموزش عالی چین : فرصت ها و چالش ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکترای برنامه ریزی درسی دانشگاه اصفهان

چکیده

امروزه آموزش عالی در همه کشورها، به عنوان یکی از مهم ترین ابزار رشد و توسعه همه جانبه شناخته می شود؛ از این رو ، مباحث مربوط به تحول، اصلاح و بهبود کمی و کیفی آن، از جمله مباحث عمده مربوط به توسعه همه جانبه و پایدار است. نظام آمو ش عالی کشور چین نیز در چند دهه گذشته، به رغم جمعیت زیاد و نظام کمونیستی، تحولات وسیعی را تجربه کر ده و به پیشرفت های زیادی دست یافته است؛ چون مطالعه این تحولات برای سایر کشورها، از جمله ایران آموزنده است. در این پژوهش، به بررسی مهم ترین تحولات، اصلاحات و چالش‌های آموزش عالی آن پرداخته شده است. بررسی ها حاکی است که آموزش عالی چین چهار دوره مهم و متمایز را از نظر تاریخی تجربه کر د و در این دوران ، دچار تغییرات و تحولات متعددی شد . همچنین، با توجه به مسائل متعددی از جمله جهانی سازی، اقتصاد مبتنی بر بازار و سیاست درهای باز، گامهای بزرگی در جهت بهبود و اصلاح آموزش عالی برداشته، که برجسته ترین آنها رتبه بندی مؤسسات آموزش عالی و اجرای پروژه های ۲۱۱ و ۹۸۵ بوده است . آموزش عالی چین با چالش های مهمی نیز از جمله نابرابری دستیابی به آموزش عالی، بیکاری فارغ‌التحصیلان، کاهش کیفیت آموزشی و تغییرات جمعیتی رو به رو است ، که در این مقاله به بررسی آنها پرداخته می شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Changes in China’s Higher Education: Opportunities and Challenges

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Liaghatdar 1
  • Mohammad Nikkhah 2
1
2
چکیده [English]

Nowadays, higher education is known to be one of the most important tools in the comprehensive development in all nations. Therefore, discussion about its quantitative and qualitative changes, reformation and improvement is the main subject in comprehensive and constant development. In the past decades, higher education system in China, notwithstanding its large population and the Communist government, has experienced great changes and developed a lot. Since the study of these reforms and challenges is informative for other countries, particularly Iran, this paper studied the most important reforms and challenges in China's higher education. Studies show that China's higher education experienced four main historic phases and confronted great changes during this period. Moreover, considering the various problems such as globalization, marketbased economy and opendoor policy, the country has taken significant steps toward the improvement and reformation of the higher education, the most important of which were ranking higher education institutions and accomplishing the 211 and 985 projects. China's higher education faces important challenges such as inequality in achieving higher education, graduates’ unemployment, decrease in instructional quality and demographical changes which were studied in this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher Education
  • reformation
  • educational changes
  • China’s higher education